Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: Xem code các hàm trong thư viện ?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  12 2007
  Bài viết
  29

  Mặc định Xem code các hàm trong thư viện ?

  Cho em hỏi có cách nào xem được các bước thực hiện của các hàm trong thư viện không ? Vd em muốn xem hàm strdel trong string.h nó viết ra sao ?

 2. #2
  Ngày gia nhập
  12 2007
  Bài viết
  224

  Ko được đâu bạn à . Ko có cách nào xem code của các hãng sản xuất ra mấy cái thư viện đó được .

 3. #3
  Ngày gia nhập
  03 2007
  Bài viết
  179

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi trinitrotoluen Xem bài viết
  Cho em hỏi có cách nào xem được các bước thực hiện của các hàm trong thư viện không ? Vd em muốn xem hàm strdel trong string.h nó viết ra sao ?
  Code:
  // This is a part of the Microsoft Foundation Classes C++ library.
  // Copyright (C) 1992-1998 Microsoft Corporation
  // All rights reserved.
  //
  // This source code is only intended as a supplement to the
  // Microsoft Foundation Classes Reference and related
  // electronic documentation provided with the library.
  // See these sources for detailed information regarding the
  // Microsoft Foundation Classes product.
  
  #ifndef __AFXWIN_H__
  #ifndef RC_INVOKED
  #define __AFXWIN_H__
  
  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  // Make sure 'afx.h' is included first
  
  #ifndef __AFX_H__
  	#include <afx.h>
  #endif
  
  // Note: WINDOWS.H already included from AFXV_W32.H
  
  #ifndef _INC_SHELLAPI
  	#include <shellapi.h>
  #endif
  
  #ifndef __AFXRES_H__
  	#include <afxres.h>   // standard resource IDs
  #endif
  
  #ifndef __AFXCOLL_H__
  	#include <afxcoll.h>  // standard collections
  #endif
  
  #ifdef _AFX_MINREBUILD
  #pragma component(minrebuild, off)
  #endif
  #ifndef _AFX_FULLTYPEINFO
  #pragma component(mintypeinfo, on)
  #endif
  
  #ifndef _AFX_NOFORCE_LIBS
  #pragma comment(lib, "uuid.lib")
  #endif
  
  #ifdef _INC_WINDOWSX
  // The following names from WINDOWSX.H collide with names in this header
  #undef SubclassWindow
  #undef CopyRgn
  #endif
  
  #ifdef _AFX_PACKING
  #pragma pack(push, _AFX_PACKING)
  #endif
  
  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  // Classes declared in this file
  
  class CSize;
  class CPoint;
  class CRect;
  
  //CObject
  	//CException
  		//CSimpleException
  			class CResourceException;// Win resource failure exception
  			class CUserException;  // Message Box alert and stop operation
  
  	class CGdiObject;      // CDC drawing tool
  		class CPen;       // a pen / HPEN wrapper
  		class CBrush;      // a brush / HBRUSH wrapper
  		class CFont;       // a font / HFONT wrapper
  		class CBitmap;      // a bitmap / HBITMAP wrapper
  		class CPalette;     // a palette / HPALLETE wrapper
  		class CRgn;       // a region / HRGN wrapper
  
  	class CDC;          // a Display Context / HDC wrapper
  		class CClientDC;     // CDC for client of window
  		class CWindowDC;     // CDC for entire window
  		class CPaintDC;     // embeddable BeginPaint struct helper
  
  	class CMenu;         // a menu / HMENU wrapper
  
  	class CCmdTarget;      // a target for user commands
  		class CWnd;         // a window / HWND wrapper
  			class CDialog;     // a dialog
  
  			// standard windows controls
  			class CStatic;     // Static control
  			class CButton;     // Button control
  			class CListBox;     // ListBox control
  				class CCheckListBox;// special listbox with checks
  			class CComboBox;    // ComboBox control
  			class CEdit;      // Edit control
  			class CScrollBar;    // ScrollBar control
  
  			// frame windows
  			class CFrameWnd;    // standard SDI frame
  				class CMDIFrameWnd; // standard MDI frame
  				class CMDIChildWnd; // standard MDI child
  				class CMiniFrameWnd;// half-height caption frame wnd
  
  			// views on a document
  			class CView;      // a view on a document
  				class CScrollView; // a scrolling view
  
  		class CWinThread;      // thread base class
  			class CWinApp;     // application base class
  
  		class CDocTemplate;     // template for document creation
  			class CSingleDocTemplate;// SDI support
  			class CMultiDocTemplate; // MDI support
  
  		class CDocument;      // main document abstraction
  đó là đoạn đầu của thư viện AFXWIN.h
  xem một thư viện thì cứ viết đại 1 hàm thuộc thư viên, rồi debug nó ấn F11

Các đề tài tương tự

 1. Mất giao diện (mất hết code trong Windows Form Designer generated code) trong khi thiết kế?
  Gửi bởi violent_feeling trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 25-04-2013, 04:19 PM
 2. Tại sao lại bỏ Store Proceduce nếu code theo hướng Code First trong MVC3
  Gửi bởi rogerminh2401 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình ASP.NET
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 02-11-2012, 08:22 PM
 3. Đoạn code trong sách Ngôn ngữ lập trình C# mình code trên máy thì chạy sai
  Gửi bởi piavg trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 01-07-2012, 11:04 PM
 4. Chuyển code sang code ngắn hơn trong LINQ
  Gửi bởi tinhthanhiepsi9x trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 14-04-2012, 11:19 AM
 5. compiler Warning: Unreachable code và chạy sai trong khi code đúng. Vì sao?
  Gửi bởi lovemoney trong diễn đàn Thảo luận, góp ý code C/C++ của bạn
  Trả lời: 19
  Bài viết cuối: 19-01-2012, 10:02 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn