Mình có làm 1 trang web bằng C#.
Mình hiển thị các file ảnh bằng file flash. File flash đó có flashvar là hình ảnh sẽ được hiển thị.

Mình muốn file flash đó chỉ được trình duyệt load 1 lần rồi sẽ lấy từ cache khi file đó được sử dụng lại. Hiện tại thì trình duyệt load lại tất cả các file flash đó dù chỉ là một file duy nhất.