Từ 1 tới 7 trên tổng số 7 kết quả

Đề tài: StoredProcedure lấy menu của sản phẩm down nhiều nhất

 1. #1
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Bài viết
  50

  Question StoredProcedure lấy menu của sản phẩm down nhiều nhất

  Đây là code StoredProcedure

  Code:
  BEGIN
  DECLARE @Sql nvarchar(MAX), @Sql1 nvarchar(MAX),@count int
  SET @Sql = ''
  SET @Sql1 = ''
  SET @count = 1
  
  SET @Sql1 = @Sql1 + N''
  DECLARE @cateID int, @linkto nvarchar(MAX), @target varchar(20)
  DECLARE Cursor_Product CURSOR FOR
  	SELECT Menu.menuCategoryId, Category.categoryLinkTo, Category.categoryTarget
  	FROM Category INNER JOIN Menu ON Menu.menuCategoryId = Category.categoryID 
  	WHERE Category.Decen=0 AND Category.categoryLink <> 'default' ORDER BY Menu.menuOrdering
  	OPEN Cursor_Product
  	FETCH NEXT FROM Cursor_Product INTO @cateID, @linkto, @target
  	WHILE @@FETCH_STATUS = 0
  		BEGIN
  			IF LEN(@linkto) = 0
  				SELECT @linkto = dbo.fuCategoryLinkProduct(@cateID)
  			IF dbo.fuCountSubCate(@cateID) > 0
  				BEGIN
  					SET @count = @count + 1
  					SET @Sql = @Sql + '<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="95%" style="padding-left:5px;"><tr>'
  					SET @Sql = @Sql + '<td valign="middle" width="10px" align="left" style="padding-top:20px;">'+ @count +'.</td>'
  					DECLARE @proName nvarchar(MAX), @down int,@cateID_2 int, @linkto_2 nvarchar(MAX), @target_2 varchar(20)
  					DECLARE Cursor_Product_2 CURSOR FOR
  						SELECT TOP(7) tblProducts.productName, tblProducts.productDownload, Category.categoryID, Category.categoryLinkTo, Category.categoryTarget
  						FROM tblProducts INNER JOIN tblProductVer ON tblProductVer.productVerID = tblProducts.productVerID INNER JOIN Category ON Category.categoryID = tblProductVer.categoryID
  						WHERE Category.categoryParentId = @cateID AND Category.Decen = 1 AND Category.categoryState = 1 ORDER BY tblProducts.productDownload DESC
  						OPEN Cursor_Product_2
  						FETCH NEXT FROM Cursor_Product_2 INTO @proName, @down,@cateID_2, @linkto_2, @target_2
  						WHILE @@FETCH_STATUS = 0
  							BEGIN
  								IF LEN(@linkto_2) = 0
  									SELECT @linkto_2 = dbo.fuCategoryLinkProduct(@cateID_2)
  								IF dbo.fuCountSubCate(@cateID_2) = 0
  									BEGIN
  										SET @Sql = @Sql + '<td valign="middle" align="left" style="padding:20px 0 2px 5px"><a href="'+ @linkto_2 +'" target="'+ @target_2 +'" title="' + @proName + '">'+ @proName +'</a></td>'
  										SET @Sql = @Sql + '<td valign="middle" align="center" style="padding-top:20px;">'+ @down +'</td>'
  									END
  								FETCH NEXT FROM Cursor_Product_2 INTO @proName, @down,@cateID_2, @linkto_2, @target_2
  							END
  						CLOSE Cursor_Product_2
  						DEALLOCATE Cursor_Product_2
  						SET @Sql = @Sql + '</tr></table>'
  				END
  			FETCH NEXT FROM Cursor_Product INTO @cateID, @linkto, @target
  		END
  	CLOSE Cursor_Product
  	DEALLOCATE Cursor_Product
  	SET @Sql = @Sql + ''
  	SET @Sql = @Sql1 + @Sql
  	SELECT @Sql AS Prodown
  END
  Đây là code trong Control

  Code:
   protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      if (!IsPostBack)
      {
        ltrDownload.Text = loadProduct();
      }
    }
    private string loadProduct()
    {
      string prodown = "";
      clProducts product = new clProducts();
      DataTable dtbMenu = product.Products_Mostdown();
      if (dtbMenu.Rows.Count > 0)
      {
        prodown = dtbMenu.Rows[0]["Prodown"].ToString() + "";
      }
      product = null;
      return prodown;
    }
  Đây là code trong clProducts

  Code:
  public DataTable Products_Mostdown()
      {
        return ExecuteSelectReturnTable("spProducts_Down");
      }
  Code trong DataAccess

  Code:
   public DataTable ExecuteSelectReturnTable(string strSQL)
      {
        sqlCn = OpenConnect();
        SqlDataAdapter Adapter = new SqlDataAdapter(strSQL, sqlCn);
        DataTable ds = new DataTable();
        try
        {
          Adapter.Fill(ds);
          CloseConnect(sqlCn);
        }
        catch (SqlException E)
        {
          string strDescriptionError = E.Message;
        }
        finally
        {
          if (sqlCn.State == ConnectionState.Open)
            sqlCn.Close();
          sqlCn.Dispose();
        }
        return ds;
  
      }
  Mọi người xem hộ em xem sai ở chỗ nào em mới học viết nên còn gà làm mãi mà nó ko hiện ra :(

 2. #2
  Ngày gia nhập
  09 2009
  Bài viết
  42

  Sao không thấy SqlCommand hỉ. Kết nối trong Stored Procedures khác kiểu trực tiếp một chút:
  Code:
  myCommand.CommandText = "tên stored procedure";
  myCommand.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
  Còn nhìn cái code Sql của bạn mình vãi quá, không đọc
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi HONG REU : 30-10-2011 lúc 09:26 PM.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  09 2011
  Bài viết
  13

  Nhìn cái stored procedure là không muốn đọc rồi. Bao giờ mình mơi lên trình độ như vậy...

 4. #4
  Ngày gia nhập
  03 2011
  Bài viết
  464

  Code:
  public DataTable Products_Mostdown()
      {
        return ExecuteSelectReturnTable("spProducts_Down");
      }
  Thay bằng
  Code:
  public DataTable Products_Mostdown()
      {
        return ExecuteSelectReturnTable("Exec spProducts_Down");
      }
  bongda24h.tv

 5. #5
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Bài viết
  50

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi HONG REU Xem bài viết
  Sao không thấy SqlCommand hỉ. Kết nối trong Stored Procedures khác kiểu trực tiếp một chút:
  Code:
  myCommand.CommandText = "tên stored procedure";
  myCommand.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
  Còn nhìn cái code Sql của bạn mình vãi quá, không đọc
  cái đấy tất nhiên là phải có rồi nhưng ko viết vào thôi

 6. #6
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Bài viết
  50

  Mặc định StoredProcedure lấy menu của sản phẩm down nhiều nhất

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi hdcong Xem bài viết
  Nhìn cái stored procedure là không muốn đọc rồi. Bao giờ mình mơi lên trình độ như vậy...
  bạn cố gắng thêm tý thì làm được ngay mà mới đầu mình cũng thế mà )

 7. #7
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Bài viết
  50

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi elkidvnn1 Xem bài viết
  Code:
  public DataTable Products_Mostdown()
      {
        return ExecuteSelectReturnTable("spProducts_Down");
      }
  Thay bằng
  Code:
  public DataTable Products_Mostdown()
      {
        return ExecuteSelectReturnTable("Exec spProducts_Down");
      }
  mình làm cũng gần được rồi cách của bạn làm ko ra luôn nhưng dù sao cũng cám ơn bạn đã bỏ thời gian ra giúp mình

Các đề tài tương tự

 1. vấn đề về StoredProcedure trong C# | help me @@!
  Gửi bởi congchinhqn trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 09-11-2010, 12:06 AM
 2. Các anh chạy thử.đến phần chọn menu->chọn 1-> nó bị nhảy lung tung??
  Gửi bởi chienca191 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 19-08-2009, 10:59 PM
 3. Tìm phần tử bé nhất của ma trận và đếm xem có bao nhiều phần tử bé nhất??
  Gửi bởi rong3sao trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 03-04-2009, 10:14 AM
 4. Nhận Giá Trị Trả Về Của StoredProcedure
  Gửi bởi minhitcn2 trong diễn đàn Thắc mắc Microsoft SQL Server & Microsoft Access
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 07-04-2008, 10:09 PM
 5. Sử dụng một phần menu chính cho menu ngữ cảnh trong lập trình C#
  Gửi bởi baokhanhk28 trong diễn đàn Tutorials và Thủ thuật lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 30-12-2006, 05:39 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn