cho mình hỏi làm thế nào để vẽ đc 1 đoạn thẳng bất kì ở trong Form,mọi người có code thì chú thíc luôn cho mình nhé,cảm ơn