Chắc cũng sẽ có nhiều người gặp lỗi tuơng tự mình. Đó là khi viết 1 class generic trong c#, ví dụ có 2 biến kiểu tổng quát T là x và y thì dòng lệnh x < y; sẽ bị báo 1 lỗi ngu ngốc:

Code:
Operator '>' cannot be applied to operands of type 'T' and 'T'
đi khắp các diễn đàn mà hình như ai cũng bực mình về cái này!!