Trang 1 trên tổng số 2 12 Cuối cùngCuối cùng
Từ 1 tới 10 trên tổng số 11 kết quả

Đề tài: Biểu diễn phân số dưới dạng số thập phân

 1. #1
  Ngày gia nhập
  09 2011
  Nơi ở
  KCN Tiên Sơn , Bắc Ninh
  Bài viết
  1

  Mặc định Biểu diễn phân số dưới dạng số thập phân

  Em hỏi thuật toán của mấy bài này ạ :

  1. Cho 2 số nguyên P và Q. Lập trình viết ra biểu diễn thập phân của P/Q (0 < P,Q <= 10^9)
  2. Lập trình tìm chữ số thập phân thứ k trong biểu diễn thập phân của P/Q (0 < P,Q <= 10^9)
  3. Lập trình tính A+B biết 0 < A,B < 10^10000)
  Học dốt C++ nhưng thích học C++

 2. #2
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Bài viết
  3

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi yeutin Xem bài viết
  Em hỏi thuật toán của mấy bài này ạ :

  1. Cho 2 số nguyên P và Q. Lập trình viết ra biểu diễn thập phân của P/Q (0 < P,Q <= 10^9)
  2. Lập trình tìm chữ số thập phân thứ k trong biểu diễn thập phân của P/Q (0 < P,Q <= 10^9)
  3. Lập trình tính A+B biết 0 < A,B < 10^10000)
  Bạn có thể cho ví dụ đầu vào/ đầu ra cho mỗi bài toán được ko?

  Dưới đây là bài lấy ra chữ số thập phân thứ k, mình cho đầu vào là một số cụ thể luôn, chủ yếu để minh họa.
  Code:
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  #include <iostream.h>
  #include <math.h>
  
  main()
  {
    float f=12.345678;
  
    int x, kq;
    cout<<"Ban muon lay ra chu so thap phan thu may " ;
    cin>>x;
  
    float phanle;
    phanle = f - (int)f;
  
    kq = (int)(phanle*pow(10,x)) % 10;
  
    cout<<"\nSo ban dau : "<<f;
    cout<<"\nket qua la : "<<kq;
  
    getch();
    return 0;
  
  }

 3. #3
  Ngày gia nhập
  09 2011
  Nơi ở
  KCN Tiên Sơn , Bắc Ninh
  Bài viết
  1

  ví dụ : (các ví dụ này có P , Q , k nguyên dương)
  1, vào : P = 5
  Q = 2
  ra : 2.5 (thập phân hữu hạn)
  vào : P = 10
  Q=3
  ra : 3.(3) (số thập phân vô hạn tuần hoàn)
  chú ý là số có dạng P/Q thì biểu diễn số thập phân chỉ có thể là hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn
  2. vào : P=1
  Q=8
  (P/Q = 0.125)
  k=3
  ra : 5
  vào : P = 1
  Q = 7
  (P/Q = 0.(142857))
  k = 100
  ra : 8
  chú ý là nếu P/Q là số thập phân hữu hạn thì phải nhập k ko lớn hơn số chữ số thập phân sau dấu phảy còn P/Q là số thập phân vô hạn tuần hoàn thì k bằng bao nhiêu cũng được
  3. vào : A = 1000000000000000
  B = 2000000000000000
  ra : 3000000000000000
  chú ý là 0 < A,B < 10^10000 nên dễ bị tràn dữ liệu nếu dùng kiểu int , long int , long long , double ,...
  đấy là 1 số ví dụ của mình
  Học dốt C++ nhưng thích học C++

 4. #4
  Ngày gia nhập
  09 2011
  Nơi ở
  KCN Tiên Sơn , Bắc Ninh
  Bài viết
  1

  Sao ko ai trả lời giúp mình nữa vậy
  mình chả biết cách giải dù nó có vẻ dễ
  mình có bài này nữa vừa đọc được :
  ta quy ước 3 cm = 1 inch và 12 inchs = 1 foot.lập trình nhập vào số foot rồi phân tích ra số inch và số cm.có thể làm tròn 2 cm = 1 inch
  dữ liệu inp.txt
  dòng 1 ghi số foot
  kết quả : out.txt
  dòng 1 : lần lượt ghi số inch và số cm
  VD : nhập : 42
  xuất : 3 2
  nhập : 5
  xuất : 0 2
  Học dốt C++ nhưng thích học C++

 5. #5
  Ngày gia nhập
  10 2011
  Bài viết
  3

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi yeutin Xem bài viết
  Em hỏi thuật toán của mấy bài này ạ :

  1. Cho 2 số nguyên P và Q. Lập trình viết ra biểu diễn thập phân của P/Q (0 < P,Q <= 10^9)
  C++ Code:
  1. #include <iostream.h>
  2. void decimalization(long p, long q)
  3. {
  4.     cout << p <<'/' << q << " = ";
  5.     long a[1000]; int b[1000], sign = 0;
  6.     if (q < 0) {p = -p; q = - q;}
  7.     if (p < 0) {p = -p; sign = 1;}
  8.     b[0] = p/q; p = p%q; a[0] = p;
  9.     int k = 1, j;
  10.     do
  11.     {
  12.         p = p*10; b[k] = p/q; p = p%q;
  13.         j = 0;
  14.         while (j < k && p != a[j]) j++;
  15.         if (j == k) a[k] = p;
  16.         k++;
  17.     } while (p && j == k-1);
  18.  
  19.     if (sign) cout << '-';
  20.     cout << b[0] <<'.';
  21.     for (int i = 1; i <= j; i++) cout << b[i];
  22.     if (j < k - 1)
  23.     {
  24.         cout <<'(';
  25.         for (; i < k; i++) cout << b[i];
  26.         cout <<')' << endl;
  27.     }
  28. }
  29.  
  30. void main()
  31. {
  32.     decimalization(1,7);
  33.     decimalization(10,70);
  34.     decimalization(1234,113);
  35.     decimalization(-1,710);
  36. }
  PHP Code:
  1/0.(142857)
  10/70 0.(142857)
  1234/113 10.(9203539823008849557522123893805309734513274336283185840707964601769911504424778761061946902654867256637168141592)
  -
  1/710 = -0.0(01408450704225352112676056338028169

 6. #6
  Ngày gia nhập
  09 2011
  Nơi ở
  KCN Tiên Sơn , Bắc Ninh
  Bài viết
  1

  Mặc định Biểu diễn phân số dưới dạng số thập phân

  mình hỏi thuật toán bạn ạ. bạn giải thích hộ mình đi. mình chưa hiểu lắm khi đọc code
  thanks
  Học dốt C++ nhưng thích học C++

 7. #7
  Ngày gia nhập
  10 2011
  Bài viết
  0

  Đây code bài chữ số thứ k của phân số p/q (0<p,q<=maxlongint) của mình:
  #include<cstdio>
  #include<cstdlib>
  const long ga=50000;
  typedef short m1[ga+1];
  m1 a,d;
  long uc(long a,long b)
  {long r;
  while (b)
  {r=a%b;a=b;b=r;}
  return a;}
  main()
  {long t,m,r,i,a0,d0,k;
  int l1=0,l2=0;
  bool vhth=true;
  scanf("%ld%ld%ld",&t,&m,&k);
  r=uc(t,m);t/=r;m/=r;
  a0=t/m;
  t%=m;
  if (!t) vhth=false;
  else
  if (t>0)
  do
  {l2++;d[t]=l2;
  t*=10;a[l2]=t/m;
  t%=m;
  if (!t)
  {vhth=false;break;}
  if (d[t]>0) l1=d[t];
  }
  while (d[t]<=0);
  if (l2)
  {if (!vhth)
  if (k<=l2) printf("%d",a[k]);
  if (vhth)
  if (k<=l1-1) printf("%d",a[k]);
  else
  if (l2!=l1) printf("%d",a[(k-l1)%(l2-l1)+l1]);
  else printf("%d",a[k%l1+l1]);}
  return 0;
  }

  Lời giải của nó bằng pas có trong cuốn em tập lập trình tập 1.
  @yeutin:Nếu cậu muốn nâng cao trình độ của mình thì nên làm 1 số online judge hoặc contest chứ không nên hỏi mấy bài thầy giáo cho thế này.

 8. #8
  Ngày gia nhập
  10 2011
  Bài viết
  552

  Đây cho mình hỏi ngu tí :
  Bỏ đoạn if (j == k) và j == k-1 có đặng không??
  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi wuanwu Xem bài viết
  C++ Code:
  1. #include <iostream.h>
  2. void decimalization(long p, long q)
  3. {
  4.     cout << p <<'/' << q << " = ";
  5.     long a[1000]; int b[1000], sign = 0;
  6.     if (q < 0) {p = -p; q = - q;}
  7.     if (p < 0) {p = -p; sign = 1;}
  8.     b[0] = p/q; p = p%q; a[0] = p;
  9.     int k = 1, j;
  10.     do
  11.     {
  12.         p = p*10; b[k] = p/q; p = p%q;
  13.         j = 0;
  14.         while (j < k && p != a[j]) j++;
  15. // Bỏ thế này có đươc ko bạn ??
  16.         /*if (j == k)*/ a[k] = p;
  17.         k++;
  18.     } while (p /*&& j == k-1*/);
  19.  
  20.     if (sign) cout << '-';
  21.     cout << b[0] <<'.';
  22.     for (int i = 1; i <= j; i++) cout << b[i];
  23.     if (j < k - 1)
  24.     {
  25.         cout <<'(';
  26.         for (; i < k; i++) cout << b[i];
  27.         cout <<')' << endl;
  28.     }
  29. }
  30.  
  31. void main()
  32. {
  33.     decimalization(1,7);
  34.     decimalization(10,70);
  35.     decimalization(1234,113);
  36.     decimalization(-1,710);
  37. }
  PHP Code:
  1/0.(142857)
  10/70 0.(142857)
  1234/113 10.(9203539823008849557522123893805309734513274336283185840707964601769911504424778761061946902654867256637168141592)
  -
  1/710 = -0.0(01408450704225352112676056338028169

 9. #9
  Ngày gia nhập
  10 2011
  Bài viết
  3

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi clchicken Xem bài viết
  Đây cho mình hỏi ngu tí :
  Bỏ đoạn if (j == k) và j == k-1 có đặng không??
  Không thể bỏ được.
  C++ Code:
  1.     do
  2.     {
  3.         p = p*10; b[k] = p/q; p = p%q; // p là phần dư mới
  4.         j = 0;
  5.         while (j < k && p != a[j]) j++; // Kiểm tra xem p đã có trong mảng a (lưu các phần dư) chưa
  6.         if (j == k) a[k] = p; // Nếu p chưa có trong mảng a thì nạp p vào cuối mảng a
  7.         k++;
  8.     } while (p && j == k-1); // Lặp khi số dư p khác 0 và p vừa được nạp vào (j==k-1), dừng khi p đã có rồi và không được nạp nữa (j < k-1)

 10. #10
  Ngày gia nhập
  10 2011
  Bài viết
  0

  Bài thứ 2 của yeutin là một bài tập trên codeforces:
  http://codeforces.com/problemset/problem/125/A
  Lời giải:
  C++ Code:
  1. using namespace std;
  2. #include<cstring>
  3. #include<cstdio>
  4. #include<cstdlib>
  5. #include<cmath>
  6. int main()
  7. {
  8.     long n;
  9.     scanf("%ld",&n);
  10.     if (n%36==35)
  11.         printf("%ld 0",n/36+1);
  12.     else
  13.     {
  14.         printf("%ld ",n/36);
  15.         long d=(n%=36)/3;
  16.         if (n%3==2) printf("%ld",d+1);
  17.         else printf("%ld",d);
  18.     }
  19.     return 0;
  20. }

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn