Mình đang làm 1 cái autoPlay và đang mắc về vấn để postMessage. Với mỗi ký tự đơn như a, b, c thì mình đã làm được nhưng các ký tự viết hoa thì mình chịu, chưa làm đc, mình đã tìm mấy hôm nay nhưng đều ko đc. Mình thấy có 1 hướng dẫn là nhấn shift trước -> nhấn key -> nhả key -> nhả shift nhưng ko đc, ở đây có bạn nào làm đc rồi hay có hướng giải quyết thì giúp mình với , xin cảm ơn

p/s : đã thử với sendInput, keydb_event nhưng muốn làm bằng postMessage xem sao :| vì ko cần setFocus