Trang 1 trên tổng số 2 12 Cuối cùngCuối cùng
Từ 1 tới 10 trên tổng số 12 kết quả

Đề tài: Thắc mắc về hàm con

 1. #1
  Ngày gia nhập
  03 2008
  Nơi ở
  Nhà tù
  Bài viết
  37

  Mặc định Thắc mắc về hàm con

  Ở một số bài toán về hàm,em thấy hàm con có khi return biến nào đó,có khi return 1 va return 0.Vậy các anh có thể phân biệt cho em các kiểu return đó không

 2. #2
  Ngày gia nhập
  10 2007
  Nơi ở
  Gameloft studio
  Bài viết
  175

  Rất nhiều trường hợp.
  Bạn thử post một bài code đi, mình chỉ rõ cho
  Không biết ghi gì luôn ...

 3. #3
  Ngày gia nhập
  12 2007
  Bài viết
  224

  Chức năng của hàm return là trả về cho hàm 1 giá trị nào đó đồng thời thoát luôn ra khỏi hàm ấy.

  Ví dụ

  C Code:
  1. int hamcon(int x)
  2. {
  3.  return 2*x;
  4. }

  Hàm này có kiểu trả về là int và bạn cũng thấy rằng trong thân hàm nó trả về 1 kiểu số nguyên ( do x là nguyên nên 2x cũng nguyên )

 4. #4
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917

  Ở một số bài toán về hàm,em thấy hàm con có khi return biến nào đó,có khi return 1 va return 0.Vậy các anh có thể phân biệt cho em các kiểu return
  Trả về không hay 1 thường hàm có kiểu là boolean (bool), nó dùng để kiểm tra sự đúng hay sai nào đó. Ví dụ :
  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2.  
  3. bool is_greater_than_3(int x){
  4.   if(x > 3){
  5.     return 1;
  6.   }
  7.   return 0;
  8. }
  9.  
  10. int main(){
  11.   int number;
  12.   printf("\n Enter a number : ");
  13.   scanf("%d", &number);
  14.   if(is_greater_than_3(number) == true)
  15.     printf("\n Yes it is !");
  16.   else
  17.     printf("\n No it is not !");
  18.  
  19.   return 0;
  20. }

 5. #5
  Ngày gia nhập
  03 2008
  Nơi ở
  Nhà tù
  Bài viết
  37

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi Forlorn_hope Xem bài viết
  Rất nhiều trường hợp.
  Bạn thử post một bài code đi, mình chỉ rõ cho

  Code:
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  char *strchr(char *s,char c);
  void main(void)
  { char s[80],c;
   char i;
     printf("Nhap s=");gets(s);
     printf("Nhap c=");scanf("%s",&c);
     strchr(s,c);
     if(strchr(s,c)!=0) printf("Trong chuoi s co ky tu %c: .Vi tri xh la %d:",c,i);
    else printf("Ko xh!");
  }
  char *strchr(char *s,char c)
  {
     for(char i=1;s[i]!='\0';i++)
     { if(s[i]==c)
       { break;
         return 1;
       }
    }
     if(s[i]=='\0') return 0;
  }
  Bài này dùng return 1 và return 0.


  Code:
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  #include<string.h>
  
  int *strchr(char *s,char c);
  void main(void)
  {
  
    textmode(C80);
    clrscr();
     char s[80],c;
     printf("Nhap s=");gets(s);
     printf("Nhap c=");scanf("%s",&c);
     strchr( s,c);
  }
  int *strchr(char *s,char c)
  {
     for(int i=1;s[i]!='\0';i++)
     { if(s[i]==c)
       { printf("Vi tri xuat hien ky tu %c lan dau tien la %d",c,i+1);
      break;
       }
     }
    return 0;
  }
  Bài này return 0.

  Code:
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  void swap(int *a,int *b);
  void main()
  {
  int x=3,y=4;
  clrscr();
  printf("truoc khi goi swap");
  printf("%4d %4d\n",x,y);
  swap(&x,&y);
  printf("Sau khi goi swap\n");
  printf("%4d %4d\n",x,y);
  getch();
  Ư
  void swap(int *a,int *b)
  {
  int temp= *a;
  *a=*b;
  *b=temp;
  }(
  Bài toán này không dùng return.

  Code:
  int maximum(int x,int y,int z)
  {
  int max=x;
  if(y>max)
  max=y;
  if(z>max)
  max=z;
  return max;
  }
  Bài này return max

 6. #6
  Ngày gia nhập
  10 2007
  Nơi ở
  Gameloft studio
  Bài viết
  175

  Mặc định Thắc mắc về hàm con

  Return thì tùy vào lúc bạn coding
  Kiểu void -> không có return.
  Kiểu int,float... -> một số bất kỳ, hoặc biến trùng kiểu của hàm.
  ...
  Tùy vào lúc bạn coding, bạn cần hàm đó trả về giá trị gì thì return giá trị đó hoặc không cần thì void. -> ok chứ
  Không biết ghi gì luôn ...

 7. #7
  Ngày gia nhập
  03 2008
  Nơi ở
  Nhà tù
  Bài viết
  37

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi Forlorn_hope Xem bài viết
  Return thì tùy vào lúc bạn coding
  Kiểu void -> không có return.
  Kiểu int,float... -> một số bất kỳ, hoặc biến trùng kiểu của hàm.
  ...
  Tùy vào lúc bạn coding, bạn cần hàm đó trả về giá trị gì thì return giá trị đó hoặc không cần thì void. -> ok chứ
  Code:
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  
  int strchr(char *s,char c, int& position);
  //void main(void) 
  int main() 
  {
   char s[80], c;
   //char i;
   int position; clrscr();
   printf("Nhap s=");
   gets(s);
   printf("Nhap c=");
   
   scanf(" %c", &c);  
  strchr(s,c, position); 
  
   if(strchr(s,c, position) != 0)
    printf("Trong chuoi s co ky tu %c: .Vi tri xh la %d:", c , position+1);
   else
    printf("Ko xh!"); getch();
  }
  int strchr(char *s, char c, int& position)
  {
   //for(char i = 1; s[i]!='\0';i++)
   for(int i = 0; s[i] != '\0'; ++i)
   {
    if(s[i] == c)
    {
     //break;
     position = i; 
     
    }
   }
   
  }
  Nhưng mà ở bài toán này em đổi kiểu int thành void và không dùng return thì nó báo lỗi.Vậy kiểu void dùng khi nào hả các anh

 8. #8
  Ngày gia nhập
  06 2007
  Nơi ở
  UIT
  Bài viết
  44

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi kegiaumat055 Xem bài viết
  Code:
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  
  int strchr(char *s,char c, int& position);
  //void main(void) 
  int main() 
  {
   char s[80], c;
   //char i;
   int position; clrscr();
   printf("Nhap s=");
   gets(s);
   printf("Nhap c=");
   
   scanf(" %c", &c);  
  strchr(s,c, position); 
  
   if(strchr(s,c, position) != 0)
    printf("Trong chuoi s co ky tu %c: .Vi tri xh la %d:", c , position+1);
   else
    printf("Ko xh!"); getch();
  }
  int strchr(char *s, char c, int& position)
  {
   //for(char i = 1; s[i]!='\0';i++)
   for(int i = 0; s[i] != '\0'; ++i)
   {
    if(s[i] == c)
    {
     //break;
     position = i; 
     
    }
   }
   
  }
  Nhưng mà ở bài toán này em đổi kiểu int thành void và không dùng return thì nó báo lỗi.Vậy kiểu void dùng khi nào hả các anh

  Ở bài toán trên khi khai báo hàm con có kiểu trả về là int vì bạn sẽ phải sử dụng kết quả trả về của nó trong hàm main. Bạn đọc code thấy
  Code:
  if(strchr(s,c, position) != 0)
    printf("Trong chuoi s co ky tu %c: .Vi tri xh la %d:", c , position+1);
   else
    printf("Ko xh!"); getch();
  ta thấy nếu mà hàm trả về kết quả khác 0 thì bạn sẽ trả về kí tự xuất hiện và vị trí của nó trong chuỗi như thế ta cần có yếu tố để xác định hàm trên có tìm được hay không như thế ta phải dùng return để xác định.

  Bạn hỏi ta dùng void khi nào thì trả lời đại loại nếu mà ở trong chương trình gọi nó phải xác định nó có chạy hay không và kết quả của nó là bao nhiêu thì ta dùng các kiẻu return khác còn nếu mà hàm chỉ dùng in ra kết quả hay truyền tham chiếu thì ta dùng void

 9. #9
  Ngày gia nhập
  03 2008
  Nơi ở
  Nhà tù
  Bài viết
  37

  Em hiểu rồi.Cảm ơn cac anh

 10. #10
  Ngày gia nhập
  04 2008
  Nơi ở
  Bốn bề là nhà
  Bài viết
  697

  Bạn chỉ cần nhớ rằng :
  -Nếu là thủ tục(giống procedure trong Pascal ) thì không có lệnh return
  -Còn nếu là hàm (giống Function trong Pascal) thì có lệnh return để trả lại kết quả.

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn