Trang 1 trên tổng số 2 12 Cuối cùngCuối cùng
Từ 1 tới 10 trên tổng số 17 kết quả

Đề tài: Bài toán dùng hàm

 1. #1
  Ngày gia nhập
  03 2008
  Nơi ở
  Nhà tù
  Bài viết
  37

  Mặc định Bài toán dùng hàm

  Code:
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  void main (void)
  {
    int A[50],B[50],i,j,n;
  
    printf("Nhap n=");
     scanf("%d",&n);
      //Nhap ma tran A
    for(i=0;i<n;i++)
    {
     printf("A[%i]=",i);
       scanf("%d",&A[i]);
     }
      //Nhap ma tran B
     printf("\n");
     for(i=0;i<n;i++)
    {
     printf("B[%i]=",i);
       scanf("%d",&B[i]);
     }
         //Xuat ma tran A
     printf("\nA={");
     for(i=0;i<n;i++)
    {
     printf("%3d",A[i]);
     }
      //Xuat ma tran B
     printf(" }\nB={");
     for(i=0;i<n;i++)
    {
     printf("%3d",B[i]);
     }
     printf(" }\n");
  
     /*Phan tim kiem day hoi */
  
    printf("\nA hoi B={");
     for(i=0;i<n;i++)
      for(j=0;j<n;j++)
       { if(A[i]==B[j])
      printf("%3d",A[i]);
        }
     printf("}\n");
  
     /*Phan tim kiem day giao */
  
    printf("\nA giao B={");
     for(i=0;i<n;i++)
      for(j=0;j<n;j++)
       { if(A[i]!=B[j])
          printf("%3d%3d",A[i],B[j]);
        }
     printf("}\n");
  
   getch();
  }
  Bài trên nếu dùng hàm thì viết như thế nào hả các anh.Em đã thử viết nhưng nó toàn bó lỗi
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi kegiaumat055 : 14-04-2008 lúc 08:10 PM. Lý do: Viết sai

 2. #2
  Ngày gia nhập
  10 2007
  Nơi ở
  Gameloft studio
  Bài viết
  175

  ht giúp bạn gộp hai hàm nhập và xuất, phần còn lại thì tùy bạn

  Code:
      //Nhap ma tran
  void nhapMaTran(int& MT[50],int n)
  {
    for(i=0;i<n;i++)
    {
     printf("MT[%i]=",i);
       scanf("%d",&MT[i]);
     }
  }
      //Xuat ma tran
  void xuatMaTran(int &MT[50],int n)
  {
     printf("\nMT={");
     for(i=0;i<n;i++)
     {
     printf("%3d,",MT[i]);
     }
     printf("}");
  }
  Bạn tự cài đặt thêm gì thì tùy.
  Trong hàm main chỉ cần gọi là xong.
  Ví dụ:
  C Code:
  1. void main()
  2. {
  3. ....
  4. nhapMaTran(A[50],n);
  5. xuatMaTran(A[50],n);
  6. ...
  7. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi Forlorn_hope : 14-04-2008 lúc 08:38 PM.
  Không biết ghi gì luôn ...

 3. #3
  Ngày gia nhập
  03 2008
  Nơi ở
  Nhà tù
  Bài viết
  37

  Phần nhập xuất thì dễ rồi,em muốn hỏi cái tìm kiếm kiếm dãy giao và tìm kiếm dãy hội ấy

 4. #4
  Ngày gia nhập
  10 2007
  Nơi ở
  Gameloft studio
  Bài viết
  175

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi kegiaumat055 Xem bài viết
  Phần nhập xuất thì dễ rồi,em muốn hỏi cái tìm kiếm kiếm dãy giao và tìm kiếm dãy hội ấy
  Lần sau bạn đặt câu hỏi cho kỹ chứ bạn. Xem code sau thử nha
  C Code:
  1. //Sử dụng hàm với một biến xác định là kiểu hội hay giao
  2. void Hoi_Giao(int MT1[50],int MT2[50],int kieu)
  3. {
  4. if(i==1)//Tức muốn in ra hội
  5. {
  6.    printf("\nA hoi B={");
  7.      for(i=0;i<n;i++)
  8.         for(j=0;j<n;j++)
  9.          { if(MT1[i]==MT2[j])
  10.         printf("%3d",MT1[i]);
  11.             }
  12.      printf("}\n");
  13. }
  14. else
  15. {
  16.      /*Phan tim kiem day giao */
  17.  
  18.    printf("\nA giao B={");
  19.      for(i=0;i<n;i++)
  20.         for(j=0;j<n;j++)
  21.          { if(MT1[i]!=MT2[j])
  22.                 printf("%3d%3d",MT1[i],MT2[j]);
  23.             }
  24.      printf("}\n");
  25. }
  26. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi Forlorn_hope : 15-04-2008 lúc 09:25 AM. Lý do: hoàn thiện
  Không biết ghi gì luôn ...

 5. #5
  Ngày gia nhập
  03 2008
  Nơi ở
  Nhà tù
  Bài viết
  37

  Code:
  void Hoi_Giao(int MT1[50],int MT2[50],int kieu)
  Ở hàm Hoi_Giaocó cái gì liên quan đến biến kieu đâu mà cho vô làm gì hả anh?

  Code:
  if(i==1)//Tức muốn in ra hội
  Tại sao i==1 thì in ra dãy hội?
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi kegiaumat055 : 15-04-2008 lúc 10:21 AM.

 6. #6
  Ngày gia nhập
  06 2007
  Nơi ở
  UIT
  Bài viết
  44

  Mặc định Bài toán dùng hàm

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi kegiaumat055 Xem bài viết
  [CODE]void Hoi_Giao(int MT1[50],int MT2[50],int kieu)
  Ở hàm Hoi_Giaocó cái gì liên quan đến biến kieu đâu mà cho vô làm gì hả anh?
  ở đây kiểu là tham số bạn truyền vào để chương trình biết bạn muốn tìm giao hay hội của nó

  Khi bạn gọi hàm nếu cho vào là 1 thì chương trình tìm hội còn khác thì tìm giao trong code nói rõ thế còn gì nữa !  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi kegiaumat055 Xem bài viết
  Cho em hỏi 1 câu nữa.Sao mấy bài toán về hàm con khác thường hay có return mà bài này không có hả anh?
  Mục đích của bạn là tìm ra giao và hội mà hàm đã in ra cho bạn giao và hội thế bạn muốn nó trả ra cái gì ?

 7. #7
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917

  Tại sao i==1 thì in ra dãy hội?
  Đây là 1 biến đánh dấu, khi gọi hàm thì nếu bỏ 1 vào thì in ra hội không thì in ra giao, hoặc thích thì viết 2 hàm.
  void = nothing return.
  int, double, float, char.... = return something.

 8. #8
  Ngày gia nhập
  03 2008
  Nơi ở
  Nhà tù
  Bài viết
  37

  Mấy anh có thể viết ra cả bài không (Viết thành 2 hàm con để em dễ hiểu)

 9. #9
  Ngày gia nhập
  06 2007
  Nơi ở
  UIT
  Bài viết
  44

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi kegiaumat055 Xem bài viết
  Mấy anh có thể viết ra cả bài không (Viết thành 2 hàm con để em dễ hiểu)
  Đòi hỏi quá nhỉ từ trên xuống dưới là cả bài rồi đó ht viết cho bạn nhập xuất và sử lý vậy bạn còn hỏi gì nữa muốn có 2 hàm riêng biệt àh thì đây

  C Code:
  1. void Hoi(int MT1[50],int MT2[50])
  2. {
  3.  
  4.    printf("\nA hoi B={");
  5.      for(i=0;i<n;i++)
  6.         for(j=0;j<n;j++)
  7.          { if(MT1[i]==MT2[j])
  8.         printf("%3d",MT1[i]);
  9.             }
  10.      printf("}\n");
  11. }
  12.  
  13.  
  14. Void Giao(int MT1[50],int MT2[50])
  15. {
  16.      /*Phan tim kiem day giao */
  17.  
  18.    printf("\nA giao B={");
  19.      for(i=0;i<n;i++)
  20.         for(j=0;j<n;j++)
  21.          { if(MT1[i]!=MT2[j])
  22.                 printf("%3d%3d",MT1[i],MT2[j]);
  23.             }
  24.      printf("}\n");
  25. }


  Đó bạn chỉ cần nối mấy cái đó rồi gọi trong hàm main là ok . Bạn làm nếu không được thì hỏi tiếp !!!

 10. #10
  Ngày gia nhập
  03 2008
  Nơi ở
  Nhà tù
  Bài viết
  37

  Code:
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  void main (void)
  {
    int A[50],B[50],i,j,n;
  
    printf("Nhap n=");
     scanf("%d",&n);
  	//Nhap ma tran A
    for(i=0;i<n;i++)
    {
     printf("A[%i]=",i);
  	 scanf("%d",&A[i]);
     }
      //Nhap ma tran B
     printf("\n");
     for(i=0;i<n;i++)
    {
     printf("B[%i]=",i);
  	 scanf("%d",&B[i]);
     }
  	   //Xuat ma tran A
     printf("\nA={");
     for(i=0;i<n;i++)
    {
     printf("%3d",A[i]);
     }
      //Xuat ma tran B
     printf(" }\nB={");
     for(i=0;i<n;i++)
    {
     printf("%3d",B[i]);
     }
     printf(" }\n");
  
  Hoi (A[50],B[50],n);
  Giao(A[50],B[50],n);
  
   getch();
  }
  
  
  void Hoi(int A[50],int B[50],int n)
  {
  
    printf("\nA hoi B={");
     for(int i=0;i<n;i++)
  	for(int j=0;j<n;j++)
  	 { if(A[i]==B[j])
  	printf("%3d",A[i]);
  	  }
     printf("}\n");
  }
  
  
  Void Giao(int A[50],int B[50],int n)
  {
     /*Phan tim kiem day giao */
  
    printf("\nA giao B={");
     for(int i=0;i<n;i++)
  	for(int j=0;j<n;j++)
  	 { if(A[i]!=B[j])
  		printf("%3d%3d",A[i],B[j]);
  	  }
     printf("}\n"); 
  
  }
  Đây là bài toán em viết,nhưng BC báo lỗi:
  Compiling ..\NGUYEN~1\MATRAN1.CPP:
  Error ..\NGUYEN~1\MATRAN1.CPP 44: Function 'Hoi' should have a prototype
  Error ..\NGUYEN~1\MATRAN1.CPP 45: Function 'Giao' should have a prototype
  Error ..\NGUYEN~1\MATRAN1.CPP 64: Declaration syntax error
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi Forlorn_hope : 15-04-2008 lúc 01:02 PM.

Các đề tài tương tự

 1. Upload file dùng Ajax mà ko dùng Method Post của Form như thế nào?
  Gửi bởi hieupxd2cntt trong diễn đàn Thắc mắc lập trình ASP.NET
  Trả lời: 8
  Bài viết cuối: 14-09-2014, 10:23 PM
 2. Lập trình C++ trong visual studio có cách nào để dùng winform mà vẫn dùng cách viết trên c++ được ?
  Gửi bởi homgiaouoc trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 08-10-2013, 12:50 PM
 3. Bài toán quản lí nhân viên dùng dùng danh sách liên kết trong C++. Mong mọi người góp ý!
  Gửi bởi rataki trong diễn đàn Thảo luận, góp ý code C/C++ của bạn
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 22-11-2012, 11:26 PM
 4. Bài tập C++ Dùng strtok cắt chuỗi và lỗi khi dùng atof() chuyển char sang float
  Gửi bởi salomontong trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 10-03-2012, 05:18 PM
 5. Tại sao dùng const trong trường hợp dùng biến tham chiếu
  Gửi bởi dinhdoong trong diễn đàn Thảo luận, góp ý code C/C++ của bạn
  Trả lời: 13
  Bài viết cuối: 04-02-2012, 10:45 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn