Hiện h minh đang mắc phải một vấn đề là khi sử dụng dữ liệu kiểu ntext thì không thể dùng phép = (equal) được. mình đã sử dụng CAST roài mà không được.
Có bác nào biết chỉ dùm mình với.
Cảm ơn mọi người đã đọc bài.