Từ 1 tới 4 trên tổng số 4 kết quả

Đề tài: Khi xuất ra màn thì phần tử cuối bị lặp.

 1. #1
  Ngày gia nhập
  11 2007
  Bài viết
  9

  Question Khi xuất ra màn thì phần tử cuối bị lặp.

  C Code:
  1. #include<stdio.h>
  2. #include<conio.h>
  3. #include<string.h>
  4. typedef struct CaNhan
  5. {
  6.     char ten[30];
  7.     int tuoi;
  8. };
  9. void TaoTep(char tentep[10])
  10. {
  11.     CaNhan ng;
  12.     char c;
  13.     FILE* ptep;
  14.     ptep=fopen(tentep,"wb");
  15.     c='c';
  16.     while(1)
  17.     {
  18.         if(c!='c') break;
  19.         printf("\nCho biet ten : ");gets(ng.ten);
  20.         printf("Cho biet tuoi : ");scanf("%d%*c",&ng.tuoi);
  21.         fwrite(&ng,sizeof(CaNhan),1,ptep);
  22.         printf("Co muon nhap tiep khong ? ");c=getchar();
  23.         fflush(stdin);
  24.     }
  25.     fclose(ptep);
  26. }
  27. void RaMan(char tentep[10])
  28. {
  29.    unsigned long  age,n=0;
  30.    CaNhan p;
  31.    FILE* ptep;
  32.    ptep=fopen(tentep,"rb");
  33.    if(ptep==NULL) return;
  34.    n=fseek(ptep,0,SEEK_END);
  35.    n=ftell(ptep)/sizeof(CaNhan);
  36.    printf("\nTep tin \"%s\" chua %d ca nhan :\n\n",tentep,n);
  37.    n=1;
  38.    rewind(ptep);
  39. //nếu thay điều kiện ở đây là fread(&p,sizeof(CaNhan),1,ptep)>0 thì không bị lặp lại phần tử cuối nữa
  40.    while(!feof(ptep))  
  41.    {
  42.         fread(&p,sizeof(CaNhan),1,ptep);
  43.         printf("Nguoi thu %d : %-30s      %-2d\n",n++,p.ten,p.tuoi);
  44.    }
  45.    fclose(ptep);
  46. }
  47. void XoaTep(char tentep[10])
  48. {
  49.     printf("...removing data...\n");
  50.     remove(tentep);
  51. }
  52. void main()
  53. {
  54.     char tentep[10];
  55.     printf("Cho ten tep can tao moi : ");
  56.     gets(tentep);
  57.     FILE* ptep;
  58.     TaoTep(tentep);
  59.     RaMan(tentep);
  60.     XoaTep(tentep);
  61. }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  11 2007
  Bài viết
  153

  Vậy vấn đề là gì khi bạn đã giải quyết được rồi ?
  ttecak ?

 3. #3
  Ngày gia nhập
  04 2008
  Bài viết
  20

  Cái này đã được thảo luận, bạn xem qua lại nhé :
  http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=7200

 4. #4
  Ngày gia nhập
  03 2008
  Bài viết
  7

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi anhdung88 Xem bài viết
  C Code:
  1. #include<stdio.h>
  2. #include<conio.h>
  3. #include<string.h>
  4. typedef struct CaNhan
  5. {
  6.     char ten[30];
  7.     int tuoi;
  8. };
  9. void TaoTep(char tentep[10])
  10. {
  11.     CaNhan ng;
  12.     char c;
  13.     FILE* ptep;
  14.     ptep=fopen(tentep,"wb");
  15.     c='c';
  16.     while(1)
  17.     {
  18.         if(c!='c') break;
  19.         printf("\nCho biet ten : ");gets(ng.ten);
  20.         printf("Cho biet tuoi : ");scanf("%d%*c",&ng.tuoi);
  21.         fwrite(&ng,sizeof(CaNhan),1,ptep);
  22.         printf("Co muon nhap tiep khong ? ");c=getchar();
  23.         fflush(stdin);
  24.     }
  25.     fclose(ptep);
  26. }
  27. void RaMan(char tentep[10])
  28. {
  29.    unsigned long  age,n=0;
  30.    CaNhan p;
  31.    FILE* ptep;
  32.    ptep=fopen(tentep,"rb");
  33.    if(ptep==NULL) return;
  34.    n=fseek(ptep,0,SEEK_END);
  35.    n=ftell(ptep)/sizeof(CaNhan);
  36.    printf("\nTep tin \"%s\" chua %d ca nhan :\n\n",tentep,n);
  37.    n=1;
  38.    rewind(ptep);
  39. //nếu thay điều kiện ở đây là fread(&p,sizeof(CaNhan),1,ptep)>0 thì không bị lặp lại phần tử cuối nữa
  40.    while(!feof(ptep))  
  41.    {
  42.         fread(&p,sizeof(CaNhan),1,ptep);
  43.         printf("Nguoi thu %d : %-30s      %-2d\n",n++,p.ten,p.tuoi);
  44.    }
  45.    fclose(ptep);
  46. }
  47. void XoaTep(char tentep[10])
  48. {
  49.     printf("...removing data...\n");
  50.     remove(tentep);
  51. }
  52. void main()
  53. {
  54.     char tentep[10];
  55.     printf("Cho ten tep can tao moi : ");
  56.     gets(tentep);
  57.     FILE* ptep;
  58.     TaoTep(tentep);
  59.     RaMan(tentep);
  60.     XoaTep(tentep);
  61. }
  hihi,lại 1 ví dụ chứng minh việc xài hàm feof là 1 giải pháp tồi

Các đề tài tương tự

 1. Xuất 1 kiểu dữ liệu là phân số mà không cần phải gọi qua hàm xuất trong class ?
  Gửi bởi giacmo1612 trong diễn đàn Nhập môn lập trình Java
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 24-03-2012, 02:38 PM
 2. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 08-09-2011, 10:14 PM
 3. Bài tập C++ nhập mảng gồm n (5<n<10) phần tử, xuất mảng và xuất ra các số nguyên tố của mảng
  Gửi bởi viettan trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 08-01-2011, 10:23 PM
 4. Hỏi về tần xuất xuất hiện của một phần tử trong mảng
  Gửi bởi A10932 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 01-04-2008, 05:00 PM
 5. bài toán tìm số lần xuất hiện các phần tử xuất hiện trong 1 chuỗi
  Gửi bởi tuan_anhhhh trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 11-03-2008, 09:30 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn