Khi mình tiến hành back up dữ liệu và restore lại thì các change table không hiển thị trong system table nữa- Cho mình hỏi làm thế nào khi back up nó back up luôn mấy cái change tabel đó- Thank các bạn!