Trang 1 trên tổng số 2 12 Cuối cùngCuối cùng
Từ 1 tới 10 trên tổng số 11 kết quả

Đề tài: Cách load flash từ CSDL lên web như thế nào?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  11 2010
  Bài viết
  50

  Thumbs up Cách load flash từ CSDL lên web như thế nào?

  M có tạo ra 1 bảng flash(Có trường ID,Ten,FlasUrl).
  FlashUrl m lưu tên file flash thui!
  Mọi ngườu giúp mình!

 2. #2
  Ngày gia nhập
  04 2010
  Nơi ở
  My Computer
  Bài viết
  195

  FlasUrl phải lưu đường dẫn thì mới load được chứ, chỉ lưu tên thì sao load được!
  Hôm nào em ra đi anh thẫn thờ trên phố nhỏ
  Mây chiều giăng lối đi em đứng nhìn mắt bơ vơ
  Tóc xõa từ bờ vai hoen mi sầu rưng rưng lệ
  Cho tròn tuổi tình yêu lúc ban đầu xa cách nhau

 3. #3
  Ngày gia nhập
  06 2009
  Bài viết
  54

  cũng giống như khi bạn bind link ảnh vào thẻ src

  bạn hãy cho flash chạy đc đã khi đó thì việc thya link động vào là oki

 4. #4
  Ngày gia nhập
  11 2010
  Bài viết
  50

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi thach.thuc Xem bài viết
  FlasUrl phải lưu đường dẫn thì mới load được chứ, chỉ lưu tên thì sao load được!
  M đã load được rùi!Thanhk mọi người!
  Giờ mình muốn các bạn hướng dẫn:
  Mình tạo 1 tab hiển thị như thế này thì dùng control gì.!
  Và muốn tạo 1 trang play(Game flash) khi mình click vào các link đó chuyển đến trang play với ID của game đó.
  Attached Thumbnails Attached Thumbnails Untitled.png  

 5. #5
  Ngày gia nhập
  06 2009
  Bài viết
  54

  cũng giốn như khi bạn truyền link flash. Còn giờ là link id của game đó

  Code:
  <a href="/PlayGame?id=" + id game></a>
  Khi đó nó sẽ nhảy sang trang kia và truyền id game sang, bạn lấy id đó rùi hiện game tương ứng lên

 6. #6
  Ngày gia nhập
  11 2010
  Bài viết
  50

  Thumbs up Cách load flash từ CSDL lên web như thế nào?

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi astrologic Xem bài viết
  cũng giốn như khi bạn truyền link flash. Còn giờ là link id của game đó

  Code:
  <a href="/PlayGame?id=" + id game></a>
  Khi đó nó sẽ nhảy sang trang kia và truyền id game sang, bạn lấy id đó rùi hiện game tương ứng lên
  Code:
   NavigateUrl='<%# Eval("GameID","Plays.aspx?GameID={0}") %>
  Mình add hyperlink như vậy khi m click thì Luotchoi + thêm 1,
  Nó chuyển sang trang play với link:
  Code:
  ..//Plays.aspx?GameID=36
  Nhưng nó không nhâdduwwocj tham số đó..Không hiện file flash của game đó.
  Mà mình chưa ró code cá trang play đó để chạy file flash khi m gọi cái GameID đó.!

 7. #7
  Ngày gia nhập
  06 2009
  Bài viết
  54

  GameID là QueryString. Bạn Request.QueryString("GameID") là sẽ nhận được.

  Còn game flash thì bạn hiên flash tại gameid như thế kia lên thôi là đc

 8. #8
  Ngày gia nhập
  11 2010
  Bài viết
  50

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi astrologic Xem bài viết
  GameID là QueryString. Bạn Request.QueryString("GameID") là sẽ nhận được.

  Còn game flash thì bạn hiên flash tại gameid như thế kia lên thôi là đc
  Mình hiểu ý bạn!NHưng cái quan trọng bên trang plays.aspx code để chay cái file flash đó như thế nào thui!jhjh

 9. #9
  Ngày gia nhập
  06 2009
  Bài viết
  54

  Code:
   
  <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" width="757" height="304" id="<%= item.ImagePatch %>" align="">
     <param name="movie" value="<%= item.ImagePatch %>">
     <param name="quality" value="high">
     <param name="bgcolor" value="#333399">
     <embed src="<%= item.ImagePatch %>" quality="high" bgcolor="#333399" width="757" height="304" name="<%= item.ImagePatch %>" align="" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" wmode="transparent"></embed>
  </object>

 10. #10
  Ngày gia nhập
  11 2010
  Bài viết
  50

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi astrologic Xem bài viết
  Code:
   
  <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" width="757" height="304" id="<%= item.ImagePatch %>" align="">
     <param name="movie" value="<%= item.ImagePatch %>">
     <param name="quality" value="high">
     <param name="bgcolor" value="#333399">
     <embed src="<%= item.ImagePatch %>" quality="high" bgcolor="#333399" width="757" height="304" name="<%= item.ImagePatch %>" align="" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" wmode="transparent"></embed>
  </object>
  Code:
  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Linq;
  using System.Web;
  using System.Web.UI;
  using System.Data.SqlClient;
  using System.Web.UI.WebControls;
  using BLL;
  using DAL;
  
  public partial class Desktop_Plays : System.Web.UI.Page
  {
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      if(!IsPostBack)
      {
        lblPlay.Text = GameFlash();
      }
      VipGaneDataContext db = new VipGaneDataContext();
      Game Game = new Game();
      int ma = int.Parse(Request["GameID"].ToString()); // lấy mã sp
      Game = db.Games.Where(s => s.GameID == ma).FirstOrDefault(); //tìm sp có mã = mã đã lấy ở trên
      // cập nhật lượt xem
      if (Game.Luotchoi == null || Game.Luotchoi == 0)
        Game.Luotchoi = 1;
      else
        Game.Luotchoi += 1;
      db.SubmitChanges(); // lưu xuống csdl
  
      //đoạn dưới dùng để hiển thị lên trình duyệt thông tin chi chiết sản phẩm
  
      var tensp = from sp in db.Games
            where sp.GameID == ma
            select sp; //lấy all các thông tin của sản phẩm
  
      //foreach (game s in tensp)
      //{
      //  lblTenSP.Text = s.TenSP;
      //  lblLuotXem.Text = s.luotxem.ToString();
      // }
    }
    #region "Flash"
    public string GameFlash()
    {
      string StrBanner = "";
      string connectString = @"Server =.;Initial Catalog=Game;User ID=sa;Password=itvn";
      // Khai báo câu truy vấn
      string sql = @"SELECT top 1 GameID, flashUrl FROM Game where Luotchoi=(Select MAX(Luotchoi) from Game)";
      // Tạo một connection tới máy chủ
      SqlConnection conn = new SqlConnection(connectString);
      try
      {
        conn.Open();
        SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, conn);
        SqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader();
        while (reader.Read())
          {
            StrBanner += "<object classid='clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000' codebase='http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0'";
            StrBanner += " style='height: 470' width='628'>";
            StrBanner += " <param name='movie'";
            StrBanner += " <param name='quality' value='high' />";
            StrBanner += " <embed height='470' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' quality='high'";
            StrBanner += " src='../Flash/" + reader[1] + "' type='application/x-shockwave-flash' width='628'>";
            StrBanner += " </embed>";
            StrBanner += " </object>";
          }
          return StrBanner;
       }
      catch
       {
          return "";
       }
    }
  #endregion
  }
  Mình dùng code trên thì cú game nào nhìu người chơi nó sẽ lấy lên.!
  bạn đưa cái đoạn code đó m k bit add vài thế nào ..lấy GameID ở chỗ nào vậy.

Các đề tài tương tự

 1. lỗi khi load CSDL lên datagridview
  Gửi bởi traitaogreen trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 17-09-2011, 11:14 AM
 2. Lỗi : Không load được CSDL lên C#
  Gửi bởi trilan trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 14
  Bài viết cuối: 30-10-2010, 08:56 PM
 3. Load csdl lên treeview được,nhưng không hiện lên textbox???
  Gửi bởi hieudiep trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 22-10-2009, 01:36 PM
 4. load hình từ csdl access lên listview như thế nào??
  Gửi bởi DuyCanh trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 13-10-2009, 05:47 PM
 5. Load CSDL lên listview?
  Gửi bởi meocontaplamC trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 12-02-2009, 02:34 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn