Chào các anh!
Em đang làm niên luận 1: Tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị vô hướng.
Các công đoạn gần như hoàn tất rồi, nhưng mà em còn vấp phải một khó khăn mà khả năng em không làm được.
GV Hướng dẫn yêu cầu em vẽ đồ thị theo đúng tỷ lệ các cạnh. Em sử dụng ngôn ngữ c viết trên devc. Em cố găng lắm chỉ vẽ được 3 đỉnh.
Mong các anh chị giúp đỡ cho em!