Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Sửa lỗi tập tin này hộ mình với!

 1. #1
  Ngày gia nhập
  09 2011
  Bài viết
  1

  Angry Sửa lỗi tập tin này hộ mình với!

  C Code:
  1. #include<stdio.h>
  2. #include<conio.h>
  3. typedef struct {
  4.         char ma_hocsinh[11];
  5.         char Ho[31];
  6.         char Ten[8];
  7.         float DiemToan, DiemLy, DiemHoa;
  8. } HOCSINH;
  9. void Nhap1Hocsinh(HOCSINH *hs)
  10. {
  11.      float tempFloat;
  12.      printf("Ma hoc sinh: ");
  13.      gets(hs->ma_hocsinh);
  14.      printf("Ho: ");
  15.      gets(hs->Ho);
  16.      printf("Ten: ");
  17.      gets(hs->Ten);
  18.      printf("Diem Toan: ");
  19.      scanf("%f",&tempFloat); hs->DiemToan = tempFloat;
  20.      printf("Diem Ly: ");
  21.      scanf("%f",&tempFloat); hs->DiemLy = tempFloat;
  22.      printf("Diem Hoa: ");
  23.      scanf("%f",&tempFloat); hs->DiemHoa = tempFloat;
  24. }
  25. void In1Hocsinh(HOCSINH hs)
  26. {
  27.      printf("- Ma hoc sinh: %s\n", hs.ma_hocsinh);
  28.      printf("- Ho: %s\n", hs.Ho);
  29.      printf("- Ten: %s\n",hs.Ten);
  30.      printf("- Diem Toan: %f\n", hs.DiemToan);
  31.      printf("- Diem Ly: %f\n", hs.DiemLy);
  32.      printf("- Diem Hoa: %f\n", hs.DiemHoa);
  33. }
  34. void NhapDanhSachHS(int *sohs, HOCSINH nhap[])
  35. {
  36.      int i,n;
  37.      printf("Nhap so hs: "); scanf("%d",&n);
  38.      if(n<1||n>9)
  39.      *sohs = -1;
  40.      else
  41.      {
  42.            *sohs = n;
  43.            for(i=1; i<n; i++)
  44.            {
  45.                     printf("Nhap du lieu cho hs thu %d", i);
  46.                     Nhap1Hocsinh(&nhap[i]);
  47.            }
  48.      }
  49. }
  50. int main()
  51. {
  52.        int sohs;
  53.        int nhap[9];
  54.        NhapDanhSachHS(&sohs, nhap);
  55.        getch();
  56. }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  11 2010
  Nơi ở
  hell
  Bài viết
  165

  void NhapDanhSachHS(int *sohs, HOCSINH nhap[])
   int nhap[9];
  NhapDanhSachHS(&sohs, nhap);

  cannot convert parameter 2 from 'int [9]' to 'HOCSINH []' lỗi khá rõ ràng
  HT117-5277

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn