Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: Tính chu vi, diện tích tam giác

 1. #1
  Ngày gia nhập
  03 2008
  Nơi ở
  TP HCM
  Bài viết
  27

  Mặc định Tính chu vi, diện tích tam giác

  Đề bài: Xuất ra màn hình diện tích tam giác. Làm bằng hàm (chương trình con).
  Mình mong các bạn để ý giùm phần chú thích của mình nha, do mình mới học về tham biến và tham trị nên còn chưa rành lắm. Thanks
  C++ Code:
  1. #include <conio.h>
  2. #include <iostream.h>
  3. #include <math.h>
  4. void Nhapcanh(char canh, float &x);
  5. float TinhChuViTamGiac (float x, float y, float z);
  6. float TinhDientichTamGiac(float x,float y,float z);
  7. void Xuatketqua (float x);
  8. //phan ham main
  9. void main()
  10. {
  11.    clrscr();
  12.    float a,b,c,dt;
  13.    Nhapcanh ('a',a);       //a,b,c la tham bien cho x vi o tren co &x trong ham NhapCanh
  14.    Nhapcanh ('b',b);
  15.    Nhapcanh ('c',c);
  16.    dt=TinhDientichTamGiac(a,b,c);
  17.    Xuatketqua(dt);
  18.    getch();
  19. }
  20.  
  21.  
  22. //Phan dinh nghia ham
  23. void Nhapcanh(char canh, float &x)
  24. {
  25.    do
  26.    {
  27.    cout<<"Ban hay nhap do dai canh "<<canh<<"=";
  28.    cin>>x;
  29.    }
  30.    while(x<0);
  31. }
  32.  
  33.  
  34. float TinhChuViTamGiac(float x, float y, float z)
  35. {
  36.     float cv=0;
  37.     if(x+y>z&&x+z>y&&y+z>x)
  38.      cv=(x+y+z);
  39.     return cv;
  40. }
  41.  
  42.  
  43. float TinhDienTichTamGiac(float x,float y, float z)
  44. {
  45.    float p,s;
  46.    p=TinhChuViTamGiac(x,y,z)/2;
  47.    s=sqrt(p*(p-x)*(p-y)*(p-z));
  48.    return s;
  49. }
  50.  
  51.  
  52. void XuatKetqua(float x)//x la tham tri cho s
  53. {
  54.    if (x>0)
  55.      cout<<"Dien tich Tam giac la "<<x;
  56.    else
  57.       cout<<"Gia tri vua nhap ko la tam giac";
  58. }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  10 2007
  Bài viết
  32

  Chào bạn!
  Chỉ xem mình phần chú thích thôi hả bạn. Mình chưa hiểu ý bạn nên chưa dám nhận xét phần chú thich. Tuy nhiên, nình thấy bài của bạn khi compile chắc chắn sẽ có 2 lỗi sau(lỡ mà còn những lỗi khác thì chưa biết, mới đọc code thôi)
  - Hàm khai bào là Xuatketqua(float x) nhưng khi định nghĩa hàm thì lại là XuatKetQua(float x), khi gọi hàm là Xuatketqua(float x). Tương tư đối với TinhDienTichTamGiac() nữa nhà. Sửa lại đi bạn
  - float s = sqrt(...) là sai vì sqrt() trả về double. Bạn có thể ép kiểu để sửa lỗi này
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi fedo : 15-04-2008 lúc 05:04 PM.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  07 2007
  Nơi ở
  Sơn La
  Bài viết
  133

  Nếu đang học về truyền tham chiếu cho hàm thì nên khai báo như sau :
  1.void Truyen_Tham_Tri(const int &_int, const float &_float,...);
  Why?
  2.void Truyen_Tham_Chieu(int &_int, char &_char,...);
  3.Phức tạp hơn thì tìm những bài về con trỏ chỉ tới con trỏ... của bác Dr và của Rr nhé.
  Chút gợi ý nhỏ, còn bài của bạn mình không xem được nên miễn góp ý.
  Trao đổi kiến thức sẽ giúp ta tiếp cận nhanh với kiến thức.

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn