BẢNG CHI TIẾT CHÍNH SÁCH KHUYẾN MÃI ADSL + CHO CÁ NHÂN VÀ CHO GIA ĐÌNH

* Mega Save Flat:
- Tốc độ đường truyền 3 Mbps.
- Phí hòa mạng: 300.000 VNĐ.
- Sử dụng trọn gói 200.000 VNĐ/tháng.
- Tặng:
+ Modem 4 port.
+ Tặng đường dây lắp đặt tới tận nhà khách hàng.

* MegaYou:
- Tốc độ đường truyền 6 Mbps.
- Phí hòa mạng: 250.000 VNĐ.
- Sử dụng trọn gói 280.000 VNĐ/tháng khuyến mãi còn 220.000 VNĐ/tháng.
- Tặng:
+ Modem 4 port.
+ Tặng đường dây lắp đặt tới tận nhà khách hàng.

* MegaMe:
- Tốc độ đường truyền 8 Mbps.
- Phí hòa mạng: 200.000 VNĐ.
- Sử dụng trọn gói 380.000 VNĐ/tháng khuyến mãi còn 300.000 VNĐ/tháng.
- Tặng:
+ Modem 4 port.
+ Tặng đường dây lắp đặt tới tận nhà khách hàng.


* Triple Play + điện thoại ivoice:
- Tốc độ đường truyền 6 Mbps.
- Phí hòa mạng: 700.000 VNĐ.
- Sử dụng trọn gói 350.000 VNĐ/tháng.
- Tặng:
+ Modem 6 port.
+ Tặng đường dây lắp đặt tới tận nhà khách hàng.


* MegaYou + truyền hình cáp:
- Tốc độ đường truyền 6 Mbps.
- Phí hòa mạng: 950.000 VNĐ.
- Sử dụng trọn gói 330.000 VNĐ/tháng.
- Tặng:
+ Modem 4 port.
+ Settop-box để xem truyền hình cáp.
+ Tặng đường dây lắp đặt tới tận nhà khách hàng.

* Full Triple Play:
- Tốc độ đường truyền 8 Mbps.
- Phí hòa mạng: 1.200.000 VNĐ.
- Sử dụng trọn gói 430.000 VNĐ/tháng.
- Tặng:
+ Modem 6 port.
+ Settop-box để xem truyền hình cáp.
+ Tặng đường dây lắp đặt tới tận nhà khách hàng.

** Lưu Ý:
- Tất cả giá trên đều chưa gồm 10% VAT.
- Tất cả gói cước đều được mở luồng xem ITV nếu khách hàng có nhu cầu.

Để đăng ký lắp đặt internet FPT, khách hàng có thể liên hệ:
Hotline: 0988.534.625 gặp Mr Tú.