Mình cần tài liệu chi tiết về các thao tác xử lý với tệp text và danh sách list trong c#. Ai có giúp mình với. Thanks!!!