Từ 1 tới 5 trên tổng số 5 kết quả

Đề tài: Tại sao dùng 2 CollectionPager trong 1 trang lại kéo theo nhau

 1. #1
  Ngày gia nhập
  10 2010
  Bài viết
  249

  Mặc định Tại sao dùng 2 CollectionPager trong 1 trang lại kéo theo nhau

  Khi mình dùng 2 CollectionPager thì khi cái bên trên mình ấn chuyển xang trang khác thì cái Datalist của CollectionPager bên dưới cũng tự động chuyển xang trang tương ứng CollectionPager phía trên, Ai biết giúp mình với
  Bôi đen để thấy chữ kí
  Có biết kí đâu mà có chữ kí chứ

 2. #2
  Ngày gia nhập
  10 2010
  Bài viết
  249

  2 datalist dùng 2 CollectionPager sao khi chạy vẫn bị ảnh hưởng của nhau. Cái trên chuyển trang thì cái dưới cũng theo luôn. AI biết giúp mình với
  Bôi đen để thấy chữ kí
  Có biết kí đâu mà có chữ kí chứ

 3. #3
  Ngày gia nhập
  03 2009
  Bài viết
  149

  bạn hỏi không có đưa ra lỗi cụ thể lắm. Upcode lên
  Sharing for success!

 4. #4
  Ngày gia nhập
  06 2012
  Bài viết
  1

  Mặc định nên để mỗi collectionpager BindTocontrol tới 1 control cụ thể (CollectionPager1.BindToControl = GridView1;)

  <%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="CollectionPager.aspx.cs" Inherits="CollectionPager" %>
  <%@ Register Assembly="CollectionPager" Namespace="SiteUtils" TagPrefix="cc1" %>
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head runat="server">
  <title></title>
  </head>
  <body>

  <form id="form1" runat="server">
  <div>
  <asp:ScriptManager ID="ScriptManager1" runat="server">
  </asp:ScriptManager>
  <asp:UpdatePanel ID="UpdatePanel1" runat="server">
  <ContentTemplate>


  <asp:GridView ID="GridView1" runat="server" CellPadding="4" ForeColor="#333333"
  GridLines="None">
  <AlternatingRowStyle BackColor="White" />
  <EditRowStyle BackColor="#2461BF" />
  <FooterStyle BackColor="#507CD1" Font-Bold="True" ForeColor="White" />
  <HeaderStyle BackColor="#507CD1" Font-Bold="True" ForeColor="White" />
  <PagerStyle BackColor="#2461BF" ForeColor="White" HorizontalAlign="Center" />
  <RowStyle BackColor="#EFF3FB" />
  <SelectedRowStyle BackColor="#D1DDF1" Font-Bold="True" ForeColor="#333333" />
  <SortedAscendingCellStyle BackColor="#F5F7FB" />
  <SortedAscendingHeaderStyle BackColor="#6D95E1" />
  <SortedDescendingCellStyle BackColor="#E9EBEF" />
  <SortedDescendingHeaderStyle BackColor="#4870BE" />
  </asp:GridView>
  <br />
  <cc1:CollectionPager ID="CollectionPager1"
  FirstText="Đầu"
  BackText="« Trước &amp;nbsp;"
  LabelText=""
  LastText="Cuối"
  NextText="&amp;nbsp; Sau »"
  ShowFirstLast="True"
  SliderSize="5" PagingMode="PostBack"
  runat="server" BackNextLinkSeparator="" BackNextLocation="Split"
  PageNumbersDisplay="Numbers" ResultsLocation="None"
  BackNextDisplay="Buttons">
  </cc1:CollectionPager>
  </ContentTemplate>
  </asp:UpdatePanel>
  </div>
  </form>
  </body>
  </html>

  //code behind
  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Linq;
  using System.Web;
  using System.Web.UI;
  using System.Web.UI.WebControls;
  using System.Data;
  using System.Data.SqlClient;
  using System.Configuration;

  public partial class CollectionPager : System.Web.UI.Page
  {

  SqlConnection con;
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {
  CollectionPager1.MaxPages = 10000;
  CollectionPager1.PageSize = 5; // số items hiển thị trên một trang.
  CollectionPager1.DataSource = GetDataTable().DefaultView;
  CollectionPager1.BindToControl = GridView1;
  GridView1.DataSource = CollectionPager1.DataSourcePaged;
  GridView1.DataBind();

  }
  private DataTable GetDataTable()
  {
  DataTable dt = new DataTable();
  con = new SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrin gs["ProjectAspConnectionString"].ConnectionString);
  con.Open();
  string sql1 = "select * from Product";
  SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql1, con);
  SqlDataAdapter dap = new SqlDataAdapter(cmd);

  dap.Fill(dt);

  GridView1.DataSource = dt;
  GridView1.DataBind();

  con.Close();
  return dt;
  }
  }
  // datbase ne: http://www.mediafire.com/?xq1ryaedp17ec7s

 5. #5
  Ngày gia nhập
  02 2012
  Bài viết
  2

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi tuanvu199x Xem bài viết
  2 datalist dùng 2 CollectionPager sao khi chạy vẫn bị ảnh hưởng của nhau. Cái trên chuyển trang thì cái dưới cũng theo luôn. AI biết giúp mình với

  Bạn thử xem lại giá trị của QueryStringKey trong 2 CollectionPager phải khác nhau

Các đề tài tương tự

 1. Cách sử dụng CollectionPager phân trang cho Datalist
  Gửi bởi tuanvu199x trong diễn đàn Thắc mắc lập trình ASP.NET
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 10-06-2015, 05:42 PM
 2. Cách dùng biến khi người dùng mở 1 trang trên 2 tab khác nhau
  Gửi bởi tuanngocpt trong diễn đàn Thắc mắc lập trình ASP.NET
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 24-08-2013, 08:28 AM
 3. Cách phân trang tin tức cùng loại bằng collectionpager!!!?
  Gửi bởi 823478 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình ASP.NET
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 11-08-2012, 04:41 PM
 4. Tạo control theo hình dạng khác nhau trong WPF?
  Gửi bởi violet_178 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 11-03-2012, 10:22 PM
 5. Thuộc tính nào là chia trang với CollectionPager
  Gửi bởi tuanvu199x trong diễn đàn Thắc mắc lập trình ASP.NET
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 08-11-2011, 11:26 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn