Mình gặp phải vấn đề như thế này. Mình viết xong phần mềm, dóng gói xong. Mình cho chạy thử. trên máy chủ (máy có cài csdl) phần mềm chạy rất ok. những trên các máy khác (trong mạng LAN) thì lại phát sinh lỗi : các nút "Thêm mới","sửa" thì báo lỗi, còn nút "xóa","load dử liệu thì ok". một số form khác thì cũng "thêm,sua,xoa" ok. chỉ có 2 form là bị.


Mình không biết có pải lỗi lập trình dẩn đến tình trạng đó kg.(chạy trên máy chủ thì ok)
anh chị nào có kinh nghiệm về chạy phần mềm trong mạng LAN mong gop ý cho e! thank nhiều!!!