Báo giá Laptop Dell

Công ty CP Giải pháp mạng và Máy tính TIC

Báo giá Laptop Dell

1. Inspiron Mini 1018 U560201VN
Giá bán : 7,750,000

2. Inspiron 13R T560349VN-7N8NT i3-350M /4GB/250Gb/13.3''HD WLEDExt: DVD±RW/10/100TX/Card reader/Webcam /bluetooth
Giá bán : 12,550,000

3. Inspiron 13R T560349VN Notebook Dell Ins 13R-N3010 i3-330M/4/250/vga 1g
Giá bán : 14,850,000

4. DELL VOSTRO1450 294DG4-GRAY i5-2430M/4G/500G/DVDRW/14.0WLED/BT3/6C/LNX
Giá bán : 14,000,000

5. VOSTRO V1450 AVN-1450UN Ci3-2330M\2GB\320G\Int\DVDRW\14"\BT\WC\6Cell\DOS\1Yr
Giá bán : 11,250,000

6. VOSTRO V1450 AVN-1450UN Ci3-2330M\4GB\500G\Int\DVDRW\14"\BT\WC\6Cell\DOS\1Yr
Giá bán : 12,200,000

7. VOSTRO V1450 HVI32310L14A6470M2H320 Ci3-2310M\2GB\320G\vga 512\DVDRW\14"\BT\WC\6Cell\DOS\1Yr
Giá bán : 11,600,000

8. VOSTRO V1450 HVI32310L14A6470M4H500 Ci3-2310M\4GB\500G\vga 512\DVDRW\14"\BT\WC\6Cell\DOS\1Yr
Giá bán : 12,400,000

9. Vostro 1450 AVN-1450 - 2G I5 - 2430 - 2 - 500 -  512MB VGA - 14" LED - DOS
Giá bán : 14,570,000

10. Vostro 1450 AVN-1450 - 4G I5 - 2410 - 4 - 500 -  512MB VGA - 14" LED - DOS
Giá bán : 14,700,000

11. Vostro 1450 V1450N-T561512 I5 - 2430 - 4 - 500 -  512MB VGA - 14" LED - DOS
Giá bán : 14,940,000

12. DELL VOSTRO3450 SILVER i3-2310M/2G/320G/DVDRW/14.0HD/FP/BT3/6C/ALU/LNX/LED_KB
Giá bán : 12,600,000

13. DELL VOSTRO3450 215R19-BRONZE i3-2330M/2G/500G/DVDRW/14.0HD/FP/BT3/6C/ALU/LNX/LED_KB
Giá bán : 13,850,000

14. DELL VOSTRO3450 215R111-SILVER i3-2330M/2G/500G/DVDRW/14.0HD/FP/BT3/6C/ALU/W7HB64/LED_KB
Giá bán : 14,450,000

15. Vostro - 3450 HVI52410L14H3000M4H500W i5-2410M/4G/500G/DVDRW/14.0HD/FP/BT3/6C/win 7

16. Vostro - 3450 H2I52430L14H3000M4H500 i5-2430M/4G/500G/DVDRW/14.0HD/FP/BT3/6C/2yr
Giá bán : 16,050,000

17. Vostro 3450 Vostr 3450 i3-2310 - 4G - 500G -  1G VGA - 14" LED - DOS
Giá bán : 15,570,000

18. Vostro 3450 Vostr 3450 - T562117 i3-2330 - 4G - 500G -  1G VGA - 14" LED - DOS
Giá bán : 16,020,000

19. VOSTRO 3450 AVN-3450R Ci5-2410M\4GB\500G\6630M-1GB\DVDRW\14"\BT\WC\Backlit\FingerP\6Cell\DOS\1Yr
Giá bán : 17,300,000

20. VOSTRO 3450 AVN-3450R Ci5-2430M\4GB\500G\6630M-1GB\DVDRW\14"\BT\WC\Backlit\FingerP\6Cell\DOS\1Yr
Giá bán : 17,500,000

21. VOSTRO 3450 AVN-3450R Ci5-2410M\4GB\500G\6630M-1GB\DVDRW\14"\BT\WC\Backlit\FingerP\6Cell\W7HB\1Yr
Giá bán : 17,700,000

22. DELL VOSTRO3350 5HF9F1-BRONZE i3-2310M/2G/320G/DVDRW/13.3HD/FP/BT3/8C/ALU/LNX/512M_HD6490/LED_KB
Giá bán : 14,300,000

23. DELL VOSTRO3350 5HF9F2-BRONZE i3-2330M/2G/320G/DVDRW/13.3HD/FP/BT3/8C/ALU/LNX/512M_HD6490/LED_KB
Giá bán : 15,050,000

24. Vostro 3350 Vostro 3350 I5 - 2410 - 4 - 500 - 13" LED - DOS
Giá bán : 16,870,000

25. Vostro 3350 Vostro 3350 - T562116 I5 - 2430 - 4 - 500 - 13" LED - DOS
Giá bán : 17,370,000

26. VOSTRO 3350 AVN-3350R Ci3-2310M\2GB\320G\Int\DVDRW\13.3"\BT\WC\Backlit\8Cell \DOS\1Yr
Giá bán : 14,050,000

27. VOSTRO 3350 AVN-3350R Ci3-2330M\2GB\320G\Int\DVDRW\13.3"\BT\WC\Backlit\4Cell \DOS\1Yr
Giá bán : 14,400,000

28. VOSTRO 3350 AVN-3350R Ci3-2310M\2GB\320G\6470M-512\DVDRW\13.3"\BT\WC\Backlit\8Cell\DOS\1Yr
Giá bán : 14,710,000

29. VOSTRO 3350 AVN-3350R Ci3-2310M\2GB\320G\Int\DVDRW\13.3"\BT\WC\Backlit\Finge rP\8Cell\W7HB\1Yr
Giá bán : 14,500,000

30. VOSTRO 3350 AVN-3350R Ci5-2410M\4GB\500G\Int\DVDRW\13.3"\BT\WC\Backlit\Finge rP\8Cell\W7HB\1Yr
Giá bán : 16,900,000

31. DELL VOSTRO3550 867MF1-Bronze i5-2410M/2G/320G/DVDRW/15.6HD/FP/BT3/6C/ALU/LNX/LED_KB
Giá bán : 14,400,000

32. DELL VOSTRO3550 867MF3-BRONZE i5-2430M/2G/320G/DVDRW/15.6HD/FP/BT3/6C/ALU/LNX/LED_KB
Giá bán : 14,800,000

33. DELL VOSTRO3550 867MF4-BRONZE i5-2430M/4G/500G/DVDRW/15.6HD/FP/BT3/6C/ALU/LNX/LED_KB
Giá bán : 15,450,000

34. Vostro - 3350 HVI52410L13.3A6470M4H500 i5-2410M/4G/500G/vga 512M/DVDRW/13.3''HD/FP/BT2.2/8C/dos
Giá bán : 17,100,000

35. Vostro - 3350 HVI52410L13A6470M4H500W i5-2410M/4G/500G/vga 512M/DVDRW/13.3''HD/FP/BT2.2/8C/win 7
Giá bán : 18,100,000

36. Vostro - 3550 HVI52410L15.6HD3000M2H320W i5 - 2410M/2G/320G/DVDRW/15.6''HD/vga 1024M/2.5/6C/win 7

37. Vostro - 3550 HVI32310L15.6A6630M2H500W i3-2310M/2G/500G/DVDRW/15''HD/vga 1g/FP/BT2.5/6C/win7
Giá bán : 15,600,000

38. Vostro - 3550 H2I52430L15.6A6630M4H500 i5-2430M/4G/500G/DVDRW/15.6''HD/vga 1g/Dos 2yr/1000-Gigabite Lan Wireless N-1030/Bluetooth V3.0+HS/Finger Print
Giá bán : 18,000,000

39. Vostro - 3550 H2I72620L15A6630M4H500 i7-2620M/4G/500G/DVDRW/15.6''HD/vga ati 1g/Dos 2yr/1000-Gigabite Lan Wireless N-1030/Bluetooth V3.0+HS/Finger Print
Giá bán : 22,300,000

40. Vostro 3550 - 2G Vostro 3550 - 2G i3-2310 - 2G - 320G -  15.6" LED - DOS
Giá bán : 13,470,000

41. Vostro 3550 - 2G Vostro 3550 - T562118 i3-2330 - 2G - 320G -  15.6" LED - DOS
Giá bán : 13,870,000

42. Vostro 3550 - 4G Vostro 3550 - T562119 i3-2330 - 4G - 500G -  15.6" LED - DOS
Giá bán : 14,470,000

43. VOSTRO 3550 AVN-3550R Ci3-2310M\2GB\500G\6630M-1GB\DVDRW\15.6"\BT\WC\Backlit\FingerP\6Cell\DOS\1Y r
Giá bán : 14,940,000

44. VOSTRO 3550 AVN-3550R Ci3-2330M\4GB\500G\6630M-1GB\DVDRW\15.6"\BT\WC\Backlit\FingerP\6Cell\DOS\1Y r
Giá bán : 15,400,000

45. VOSTRO 3550 AVN-3550R Ci3-2310M\2GB\500G\6630M-1GB\DVDRW\15.6"\BT\WC\Backlit\FingerP\6Cell\W7HB\1 Yr
Giá bán : 15,900,000

46. VOSTRO V130 AVN-V130N-U Ci5-470UM\2GB\500G\Int\NoDVD\13.3"\BT\WC\6Cell\DOS\1Yr
Giá bán : 14,600,000

47. VOSTRO V130 AVN-V130N Ci5-470UM\2GB\500G\Int\NoDVD\13.3"\BT\WC\6Cell\W7HB\1Y r
Giá bán : 15,500,000

48. DELL VOSTRO-V131 MR5ND1 I3-2330/2G/500G/13.3WLED_AG/BT3/6C65WHr/LNX/ALU/LED_KB
Giá bán : 14,300,000

49. DELL VOSTRO-V131 MR5ND2 I3-2330/4G/500G/13.3AG/FP/BT3/6C65WHr/W7HB64/ALU/LED_KB
Giá bán : 15,500,000

50. VOSTRO V131 AVN-V131N Ci5-2430M\2GB\500G\Int\NoDVD\13.3"\BT\WC\6Cell\DOS\1Yr
Giá bán : 15,920,000

51. DELL INS-15 N5050 639DG1-BLACK PDC B950/2G/320G/DVDRW/15.6WLED/BT3/6C/LNX
Giá bán : 10,100,000

52. DELL INS-15 N5050 639DG2-BLACK I5-2430M/2G/320G/DVDRW/15.6WLED/BT3/6C/DOS
Giá bán : 13,200,000

53. 15R N5050 U560713VN Ci3-2330M\2GB\320G\Int\DVDRW\15.6"\BT\WC\6Cell\DOS\1Yr
Giá bán : 11,750,000

54. 15R N5050 U560714VN Ci3-2330M\4GB\500G\Int\DVDRW\15.6"\BT\WC\6Cell\DOS\1Yr
Giá bán : 12,520,000

55. DELL INS15R N5110 2X3RT1-BLACK I3-2310M/4G/500G/DVDRW/15.6HD/BT3/6C/BLK/DOS/512M_HD6470(T560232VN)
Giá bán : 13,200,000

56. DELL INS15R N5110 2X3RT7-BLACK I3-2330M/2G/320G/DVDRW/15.6HD/BT3/6C/BLK/DOS/1G_GT525M
Giá bán : 13,500,000

57. DELL INS15R N5110 2X3RT8-BLACK I3-2330M/4G/500G/DVDRW/15.6HD/BT3/6C/BLK/DOS/1G_GT525M
Giá bán : 14,600,000

58. DELL INS15R N5110 2X3RT9-BLACK I7-2670QM/4G/500G/DVDRW/15.6HD/BT3/6C/BLK/DOS/1G_GT525M
Giá bán : 21,750,000

59. DELL INS15R N5110 2X3RT10-BLACK I7-2670QM/6G/750G/DVDRW/15.6HD/BT3/6C/BLK/DOS/1G_GT525M
Giá bán : 23,650,000

60. DELL INS15R N5110 2X3RT11-BLACK I3-2330M/6G/750G/BLUERAY/15.6HD/BT3/6C/W7HB64/1G_GT525M
Giá bán : 17,250,000

61. Inspiron -15 (N5110) HI52430L15.6N525M4H500 I5-2430M/4g/500G/DVDRW/15.6WLED/2.7/6C/DOS 1yr/eSATA/vga nvidia 1g
Giá bán : 16,000,000

62. Inspiron -15 (N5110) HI52430L15.6N525M4H750 I5-2430M/4G/750G/DVDRW/15.6WLED/BT3/6C/DOS 1yr/eSATA/vga nvidia 1g
Giá bán : 16,300,000

63. INSPIRON N5110 ( 15R ) T561232 i5-2430 - 4G - 500G -  15" LED - DOS
Giá bán : 14,250,000

64. 15R N5110 U560716VN Ci3-2330M\2GB\500G\Int\DVDRW\15.6"\BT\WC\6Cell\DOS\1Yr
Giá bán : 12,750,000

65. 15R N5110 U560718VN Ci3-2330M\4GB\500G\Int\DVDRW\15.6"\BT\WC\6Cell\DOS\1Yr
Giá bán : 13,200,000

66. DELL INS14R N4110 5982J1-BLACK I3-2310M/2G/500G/DVDRW/14HD/BT3/6C/BLK/DOS(T560220VN)
Giá bán : 11,300,000

67. DELL INS14R N4110 5982J2-BLACK I5-2410M/4G/500G/DVDRW/14HD/BT3/6C/BLK/DOS/1G_HD6630M(T560229VN)
Giá bán : 15,150,000

68. DELL INS14R N4110 5982J5-BLACK I5-2430M/2G/500G/DVDRW/14HD/BT3/6C/BLK/DOS/1G_HD6630M
Giá bán : 15,450,000

69. DELL INS14R N4110 5982J6-BLACK I5-2430M/4G/500G/DVDRW/14HD/BT3/6C/BLK/DOS/1G_HD6630M
Giá bán : 16,000,000

70. DELL INS14R N4110 5982J7-BLACK I5-2430M/6G/750G/DVDRW/14HD/BT3/6C/BLK/DOS/1G_HD6630M
Giá bán : 17,500,000

71. DELL INS14R N4110 5982J8-BLACK I5-2430M/6G/750G/BLUERAY/14HD/BT3/6C/W7HB64/1G_HD6630M
Giá bán : 18,800,000

72. Inspiron -14 (N4110) HI32310L14A6470M2H500 I3-2310M/2G/500G/DVDRW/14HD/BT2.3/6C/BLK/DOS/1G_HD6470M

73. Inspiron -14 (N4110) HI32330L14A6470M2H500 I3-2330M/2G/500G/DVDRW/14HD/BT2.3/6C/BLK/DOS/1G_HD6470M

74. Inspiron -14 (N4110) HI32310L14A6470M4H320 I3-2310M/4G/320G/DVDRW/14HD/BT2.3/6C/BLK/DOS/1G_HD6470M
Giá bán : 13,700,000

75. Inspiron -14 (N4110) HI32330L14A6470M4H320 I3-2330M/4G/320G/DVDRW/14HD/BT2.3/6C/BLK/DOS/1G_HD6470M
Giá bán : 13,900,000

76. Inspiron -14 (N4110) HI32310L14A6470M4H500 I3-2310M/4G/500G/DVDRW/14HD/BT2.3/6C/BLK/DOS/1G_HD6470M

77. Inspiron -14 (N4110) HI32330L14A6470M4H500 I3-2330M/4G/500G/DVDRW/14HD/BT2.3/6C/BLK/DOS/1G_HD6470M
Giá bán : 14,200,000

78. Inspiron -14 (N4110) HI32310L14A6630M4H500 I3-2310M/4G/500G/DVDRW/14HD/BT2.3/6C/BLK/DOS/1G_HD6630M
Giá bán : 13,950,000

79. Inspiron -14 (N4110) HI32330L14A6630M4H500 I3-2330M/4G/500G/DVDRW/14HD/BT2.3/6C/BLK/DOS/1G_HD6630M
Giá bán : 14,400,000

80. Inspiron -14 (N4110) HI32310L14A6630M4H500w I3-2310M/4G/500G/DVDRW/14HD/BT2.3/6C/BLK/Win 7/1G_HD6630M
Giá bán : 14,600,000

81. INSPIRON N4110 ( 14R ) T561257 i3-2330 - 2G - 500G -  14" LED - DOS
Giá bán : 14,250,000

82. INSPIRON N4110 ( 14R ) T561257 - Win 7 i3-2330 - 2G - 500G -  14" LED - Win 7
Giá bán : 12,750,000

83. INSPIRON N4110 ( 14R ) U560738 i3-2330 - 4G - 500G -  14" LED - DOS
Giá bán : 11,400,000

84. 14R N4110 T560226VN Ci5-2410M\2GB\500G\Int\DVDRW\14"\BT\WC\6Cell\DOS\1Yr
Giá bán : 13,400,000

85. 14R N4110 U560741VN Ci5-2430M\2GB\500G\Int\DVDRW\14"\BT\WC\6Cell\DOS\1Yr
Giá bán : 14,060,000

86. 14R N4110 T560228VN Ci5-2410M\4GB\500G\Int\DVDRW\14"\BT\WC\6Cell\DOS\1Yr
Giá bán : 13,950,000

87. 14R N4110 U560743VN Ci5-2430M\4GB\500G\Int\DVDRW\14"\BT\WC\6Cell\DOS\1Yr
Giá bán : 14,610,000

88. DELL INS-14 N4050 KXJXJ3-BLACK I3-2330M/2G/320G/DVDRW/14.0WLED/BT3/6C/LNX
Giá bán : 11,500,000

89. DELL INS-14 N4050 KXJXJ4-BLACK I3-2330M/4G/500G/DVDRW/14.0WLED/BT3/6C/LNX
Giá bán : 12,300,000

90. DELL INS-14 N4050 KXJXJ5-BLACK I3-2330M/2G/500G/DVDRW/14.0WLED/BT3/6C/W7HB64
Giá bán : 12,650,000

91. Inspiron - N4050 H5B940L14HDM2H320 B940/2g/320/DVDRW/14''HD led/2.2/6C/Dos 1yr

92. Inspiron - N4050 H5B950L14HDM2H500 B950/2g/500/DVDRW/14''HD led/2.2/6C/Dos 1yr
Giá bán : 8,950,000

93. Inspiron - N4050 H5I52430L14A6470M4H500 Core i5-2430/2g/500/DVDRW/14''HD led/2.2/6C/Dos 1yr -HD6470
Giá bán : 14,500,000

94. INSPIRON N4050 ( 14) U561505 i3-2330 - 2G - 500G -  1G VGA - 14" LED - DOS
Giá bán : 13,270,000

95. INSPIRON N4050 ( 14) U560731 i3-2330 - 4G - 500G -  1G VGA - 14" LED - DOS
Giá bán : 13,670,000

96. 14R N4050 U560502VN B940\2GB\500G\6470M-1GB\DVDRW\14"\BT\WC\6Cell\DOS\1Yr
Giá bán : 9,830,000

97. 14R N4050 U560509VN Ci5-2430M\4GB\500G\Int\DVDRW\14"\BT\WC\6Cell\DOS\1Yr
Giá bán : 13,790,000

98. DELL INS-14 M4040 88W2T1-BLACK E450/HD6320/2G/320G/DVDRW/14.0WLED/BT3/6C/LNX/512M_HD6470M
Giá bán : 9,500,000

99. Inspiron -14R HI3380L14HD56M2GBCa i3-380M/2G/320/DVDRW/14''HDLED/2.5/6C/Dos 1yr-HD5650M

100. Inspiron -14R HI3390L14HD5650M2GH640 i3-390M/2G/640/DVDRW/14''HDLED/2.5/6C/Dos 1yr-HD5650M

101. Inspiron M102z Inspiron M102z - 1122 AMD E 450- 2G - 320G - 11.6" HD Wled - Win 7
Giá bán : 10,140,000

102. Inspiron M102z Inspiron M102z - 1122 - Dos AMD E 450- 2G - 320G - 11.6" HD Wled - Dos
Giá bán : 9,720,000

103. INSPIRON N311z AIN-N311N® i5-2430 - 2G - 320G -  13" LED - Win 7
Giá bán : 14,940,000

104. Inspiron N411z AIN-N411N Ci3-2330M\4GB\500G\Int\DVDRW\14"\BT\WC\6Cell\DOS\1Yr
Giá bán : 13,790,000

105. DELL XPS_L502X 71H6C1-ALU i7-2630QM/4G/500G/DVDRW/15.6HD/BT3/6C/ALU/W7HP64/2G_GT540M/LEDKB
Giá bán : 27,700,000

106. DELL XPS_L502X 71H6C2-ALU i7-2630QM/8G/750G/BLUERAY/15.6FHD/BT3/6C/ALU/W7HP64/2G_GT540M/LEDKB
Giá bán : 33,450,000

107. DELL XPS_L502X 71H6C4-ALU i7-2670QM/8G/750G/BLUERAY/15.6FHD/BT3/6C/ALU/W7HP64/2G_GT540M/LEDKB
Giá bán : 35,900,000

108. Latitude E5420 210-35052 Ci5-2410M\2GB\320G\Int\DVDRW\14"\BT\WC\FingerP\6Cell\D OS\1Yr
Giá bán : 15,160,000

109. XPS L502X T560241VN Ci5-2410M\4GB\500G\GT540M-2GB\DVDRW\15.6"\BT\WC\6Cell\W7HP\1Yr
Giá bán : 22,750,000

110. XPS - L511Z HXI52410L15N525M4H500 I5-2410/4G/500G/DVD-RW/15.6''Hdled/win 7-N525
Giá bán : 27,400,000

111. A-Ware M11XR2 Ci7-640UM\4GB\500G\Ge335M-1GB\NoDVD\11.6"\BT\WC\6Cell\W7HP\1Yr
Giá bán : 27,850,000

112. A-Ware M15X Ci7-740QM\4GB\500G\5730-1GB\DVDRW\15.6"\BT\WC\6Cell\W7HP\1Yr
Giá bán : 39,510,000

113. DELL LATITUDE E5420 4D2M5A-BLACK i3-2310M/2G/320G/DVDRW/14.0HD/BT/6C60Wh/ALU/DOS
Giá bán : 13,300,000

114. DELL LATITUDE E5420 4D2M5B-BLACK i5-2410M/2G/320G/DVDRW/14.0HD/BT/6C60Wh/ALU/DOS
Giá bán : 14,400,000

115. DELL VOSTRO1450 294DG3-GRAY i5-2430M/2G/500G/DVDRW/14.0WLED/BT3/6C/LNX
Giá bán : 13,500,000

TIC cũng cung cấp dịch vụ trả góp cho tất cả các dòng sản phẩm laptop tại công ty.

Mọi chi tiết xin liên hệ :

Mr.Toàn : 0913300949

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP MẠNG VÀ MÁY TÍNH TIC

E - mail: sale@tic.vn
Website: www.tic.vn
hoặc www.tic.com.vn
hoặc www.laptopdell.us
hoặc www.laptoplenovo.us

Showroom 1- 117 Lê Thanh Nghị - Hai Bà Trưng - Hà Nội
ĐT: 04.3 628 3451 Fax: 04.3 628 2776

Showroom 2- 105 Hồ Tùng Mậu - Cầu Giấy - Hà Nội
ĐT: 04.3 795 0261 - Fax: 04.3 795 0262

Hotline: 04.3 996 8886 - 04 3 9999 969 - 04 3 995 9752 - 04 3 995 9952