Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: [ Solved ]Như thế này có gọi là use hàm ảo + đa hình không?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Bài viết
  30

  Question [ Solved ]Như thế này có gọi là use hàm ảo + đa hình không?

  Mình làm thử , mong mọi người góp ý .Thanks!
  C++ Code:
  1. #include<iostream>
  2. #include<conio.h>
  3. class tamgiac
  4. {
  5.     public:
  6.         int a,b,c;
  7.         tamgiac(int oa=0,int ob=0,int oc=0)
  8.         {   a=oa;   b=ob;   c=oc;   }
  9.         virtual void in()
  10.         {
  11.             cout<<"Do dai cac canh ("<<a<<','<<b<<','<<c<<')'<<endl;
  12.         }
  13. };
  14. class tamgiaccan:public tamgiac
  15. {
  16.     public:
  17.         tamgiaccan(int a,int b,int c):tamgiac(a,b,c)
  18.         {}
  19.         int dacdiem()
  20.         {
  21.             if(a==b||b==c||c==a)    return 1;
  22.             else  return 0;
  23.         }
  24.         void in()
  25.         {
  26.             tamgiac::in();
  27.             if(dacdiem())   cout<<"Tam giac can ";
  28.             else  cout<<"Tam giac khong can";
  29.         }
  30. };
  31. int main()
  32. {
  33.     clrscr();
  34.     tamgiaccan c(2,4,3);
  35.     tamgiac *p;
  36.     p=&c;
  37.     p->in();
  38.     getch();
  39.         return 0;
  40. }

  Chú ý bỏ code vào thẻ code.
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi rox_rook : 16-04-2008 lúc 11:59 PM.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917

  Đúng rùi, tuy nhiên viết virtual thì nên thêm virtual destructor, và xài protected cho data của base class. Constructor nếu đã không có ý định cho nhập vào thì bụp ngay vào cho nó "explicit" keyword.
  C++ Code:
  1. #include<iostream>
  2.  
  3. using namespace std;
  4. class tamgiac{
  5. protected :
  6.   int a,b,c;
  7. public:
  8.   explicit tamgiac(int a, int b, int c)
  9.     :a(a), b(b), c(c){
  10.   }
  11.   virtual void in(){
  12.     cout<<"Do dai cac canh ("<<a<<','<<b<<','<<c<<')'<<endl;
  13.   }
  14.   virtual ~tamgiac(){
  15.   }
  16. };
  17.  
  18. class tamgiaccan : public tamgiac{
  19. public :
  20.   explicit tamgiaccan(int a,int b,int c):tamgiac(a,b,c){
  21.   }
  22.   int dacdiem(){
  23.     if(a==b||b==c||c==a)
  24.       return 1;
  25.     else
  26.       return 0;
  27.   }
  28.   void in(){
  29.     tamgiac::in();
  30.     if(dacdiem())   cout << "Tam giac can ";
  31.     else            cout << "Tam giac khong can";
  32.   }
  33. };
  34.  
  35. int main(){
  36.   tamgiaccan c(2,4,3);
  37.   tamgiac b(0,0,0);
  38.   tamgiac *p;
  39.   p=&c;
  40.   p->in();
  41.   return 0;
  42. }

  Window Style T_T :
  C++ Code:
  1. #include<iostream>
  2.  
  3. class tamgiac
  4. {
  5. protected :
  6.     int a,b,c;
  7. public:
  8.     explicit tamgiac( int a, int b, int c )
  9.         :a( a ), b( b ), c( c )
  10.     {
  11.     }
  12.     virtual void in()
  13.     {
  14.         std::cout << "Do dai cac canh ("
  15.                   << a << ','
  16.                   << b << ','<< c << ')' << endl;
  17.     }
  18.  
  19.     virtual ~tamgiac()
  20.     {
  21.     }
  22. };
  23.  
  24. class tamgiaccan : public tamgiac
  25. {
  26. public :
  27.     explicit tamgiaccan( int a, int b, int c ):tamgiac( a, b, c )
  28.     {
  29.     }
  30.     int dacdiem( )
  31.     {
  32.         if( a == b || b == c || c == a )
  33.             return 1;
  34.         else
  35.             return 0;
  36.     }
  37.  
  38.     void in( )
  39.     {
  40.         tamgiac::in( );
  41.         if( dacdiem( ) )  
  42.             cout << "Tam giac can ";
  43.         else              
  44.             cout << "Tam giac khong can";
  45.     }
  46. };
  47.  
  48. int main()
  49. {
  50.     tamgiaccan c( 2, 4, 3 );
  51.     tamgiac b( 0, 0, 0 );
  52.     tamgiac *p;
  53.     p = &c;
  54.     p->in( );
  55.  
  56.     return 0;
  57. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi rox_rook : 17-04-2008 lúc 02:47 AM.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Bài viết
  30

  Hì ! Thanks! Mình mới học mừ!Mong được chỉ giáo nhìu !

Các đề tài tương tự

 1. [ Solved ]Thắc mắc về chương trình in ra chữ Việt
  Gửi bởi thichgame trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 10
  Bài viết cuối: 28-11-2008, 06:39 AM
 2. [ Solved ]Một bài toán thú vị
  Gửi bởi Mr tiger tide trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 12
  Bài viết cuối: 23-08-2008, 06:39 AM
 3. [ Solved ] Làm thế nào để trở thành 1 developer giỏi.
  Gửi bởi quachnguyen trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 19-08-2008, 05:57 PM
 4. [ Solved ]Một số thắc mắc về OOP
  Gửi bởi the-misery trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 21-05-2008, 06:08 PM
 5. [ Solved ]Thắc mắc về Kế thừa
  Gửi bởi ktwiz trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 22-03-2008, 06:24 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn