Từ 1 tới 5 trên tổng số 5 kết quả

Đề tài: Matrix Help !

 1. #1
  Ngày gia nhập
  04 2008
  Bài viết
  4

  Angry Matrix Help !

  Nhập vào 1 ma trận in ra tổng các số: nguyên tố, số hoàn hảo (là những số có tổng các ước bằng chính nó), số chính phương có trong ma trận, tạo mảng n phần tử là TB cộng của các số dương trên mỗi dòng của ma trận.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  03 2008
  Nơi ở
  TP HCM
  Bài viết
  30

  Bạn cho bài tập để mình làm ah ?
  *-* Vì hạnh phúc các bạn hãy cố gắng lên nhé ! *-*

 3. #3
  Ngày gia nhập
  04 2008
  Bài viết
  24

  Lời giải cho bài toán trên đây. Riêng phần:
  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi bavuong_1203 Xem bài viết
  tạo mảng n phần tử là TB cộng của các số dương trên mỗi dòng của ma trận.
  hãy tự làm nhé !
  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <conio.h>
  3. #include <math.h>
  4.  
  5. int A[20][20];
  6. int n, m;
  7. int NgTo(int);
  8. int HH(int);
  9. int CP(int);
  10. void NGUYENTO();
  11. void HOANHAO();
  12. void CHINHPHUONG();
  13. void NHAP();
  14. void main()
  15. {
  16.  NHAP();
  17.  printf("\n\n Nhan phim bat ki de tim cac so nguyen to trong mang tren");getch();
  18.  NGUYENTO();
  19.  printf("\n\n Nhan phim bat ki de tim cac so hoan hao trong mang tren");getch();
  20.  HOANHAO();
  21.  printf("\n\n Nhan phim bat ki de tim cac so chinh phuong trong mang tren");getch();
  22.  CHINHPHUONG();
  23.  getch();
  24.  clrscr();gotoxy(28, 20);textcolor(14);
  25.  cprintf("Le Manh Linh - CNTT DHTN\n");
  26.  getch();
  27. }
  28. void NHAP()
  29. {
  30.  int i, j;
  31.  clrscr();
  32.  do
  33.    {
  34.     clrscr();
  35.     printf("\n Nhap so hang cua ma tran (nho hon 20): ");scanf("%d",&m);
  36.     printf("\n");
  37.    }
  38.  while ((m <= 0)||(m > 20));
  39.  do
  40.    {
  41.     clrscr();
  42.     printf("\n Nhap so hang cua ma tran (nho hon 20): %d\n",m);
  43.     printf(" Nhap so cot cua ma tran (nho hon 20): ");scanf("%d",&n);
  44.    }
  45.  while ((n <= 0)||(n > 20));
  46.  printf("\n Nhap gia tri cac phan tu cua ma tran:\n");
  47.  for (i = 0; i < m; ++i)
  48.     for (j = 0; j < n; ++j)
  49.        {
  50.     printf("\n A[%d][%d] = ",i,j);scanf("%d",&A[i][j]);
  51.     clreol();
  52.        }
  53.  clrscr();
  54.  printf(" Ma tran vua nhap la:\n\n  ");
  55.  textcolor(YELLOW);
  56.  for (i = 0; i < m; ++i)
  57.     {
  58.      for (j = 0; j < n; ++j)
  59.     {
  60.      gotoxy(wherex() + j, wherey());
  61.      cprintf("%6d",A[i][j]);
  62.     }
  63.      printf("\n\n  ");
  64.     }
  65. }
  66. int NgTo(int x)
  67. {
  68. int i, ngto;
  69. ngto = 1;
  70. if (x <= 2)
  71.    {
  72.     if (x < 2) ngto = 0;
  73.    }
  74. else
  75. for (i = 2; i <= sqrt(x); i++)
  76.     {
  77.      if (x % i == 0)
  78.      {
  79.       ngto = 0;break;
  80.      }
  81.     }
  82. return ngto;
  83. }
  84. void NGUYENTO()
  85. {
  86.  int i, j;
  87.  clrscr();
  88.  printf(" Ma tran vua nhap la:\n\n  ");
  89.  for (i = 0; i < m; ++i)
  90.     {
  91.      for (j = 0; j < n; ++j)
  92.     {
  93.      gotoxy(wherex() + j, wherey());
  94.      if (NgTo(A[i][j]) == 1) textcolor(RED);
  95.      else textcolor(YELLOW);
  96.      cprintf("%6d",A[i][j]);
  97.     }
  98.      printf("\n\n  ");
  99.     }
  100.  textcolor(WHITE);
  101.  cprintf("\n\n Nhung so nguyen to trong mang duoc in");
  102.  textcolor(RED);cprintf(" mau do !");
  103. }
  104. int HH(int x)
  105. {
  106.  int i, hh = 0,s = 0;
  107.  for (i = 1; i <= (x / 2); ++i)
  108.     {
  109.      if (x % i == 0) s = s + i;
  110.     }
  111.  if (s == x) hh = 1;
  112.  return(hh);
  113. }
  114. void HOANHAO()
  115. {
  116.  int i, j;
  117.  clrscr();
  118.  printf(" Ma tran vua nhap la:\n\n  ");
  119.  for (i = 0; i < m; ++i)
  120.     {
  121.      for (j = 0; j < n; ++j)
  122.     {
  123.      gotoxy(wherex() + j, wherey());
  124.      if (HH(A[i][j]) == 1) textcolor(GREEN);
  125.      else textcolor(YELLOW);
  126.      cprintf("%6d",A[i][j]);
  127.     }
  128.      printf("\n\n  ");
  129.     }
  130.  textcolor(WHITE);
  131.  cprintf("\n Nhung so hoan hao trong mang duoc in");
  132.  textcolor(GREEN);cprintf(" mau xanh !");
  133. }
  134. int CP(int x)
  135. {
  136.  int cp = 0;
  137.  if (pow(floor(sqrt(x)), 2) == x) cp++;
  138.  return(cp);
  139. }
  140. void CHINHPHUONG()
  141. {
  142.  int i, j;
  143.  clrscr();
  144.  printf(" Ma tran vua nhap la:\n\n  ");
  145.  for (i = 0; i < m; ++i)
  146.     {
  147.      for (j = 0; j < n; ++j)
  148.     {
  149.      gotoxy(wherex() + j, wherey());
  150.      if (CP(A[i][j]) == 1) textcolor(BLUE);
  151.      else textcolor(YELLOW);
  152.      cprintf("%6d",A[i][j]);
  153.     }
  154.      printf("\n\n  ");
  155.     }
  156.  textcolor(WHITE);
  157.  cprintf("\n Nhung so chinh phuong trong mang duoc in");
  158.  textcolor(BLUE);cprintf(" mau xanh !");
  159.  textcolor(WHITE);cprintf("");
  160. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi lelinhcntt : 18-04-2008 lúc 09:00 AM.

 4. #4
  Ngày gia nhập
  12 2007
  Bài viết
  6

  Sẵn có topic về ma trận nên mình post vào đây lun cho đỡ tốn không gian, ^^.
  Mấy bác cho em hỏi tý, em có ma trận a[m][n]. Lúc nhập phần tử vào ma trận thì lam sao để người ta có thể nhập phân số zậy. Em làm số nguyên không hà mà bị thầy bắt bẻ phải nhập phân số, huhuhu

 5. #5
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Nơi ở
  Rất đông người
  Bài viết
  654

  Ngôn ngữ C không có kiểu phân số. Bạn phải xây dựng kiểu này. Xây dựng kiểu là lập cấu trúc dữ liệu phân số, viết các hàm làm phép tính cộng, trừ, nhân, chia, rút gọn phân số, viết hàm nhập phân số từ xâu kí tự và xuất phân số thành xâu kí tự.

  P/S: Đáng lẽ ra bạn nên mở 1 chủ đề mới chứ không nên chen ngang vào chủ đề này. Vấn đề của bạn là phân số chứ không phải là ma trận.
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi Ada : 10-05-2008 lúc 06:28 PM.

Các đề tài tương tự

 1. Bài tập C++ Code quá tải toán tử lớp matrix 2x2
  Gửi bởi nghiatran2129 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 11-12-2013, 12:48 PM
 2. Các hàm Matrix trong C# XNA có tài liệu không?
  Gửi bởi acquydem12 trong diễn đàn Công cụ, ebooks C#, ASP.NET, và Windows Mobile
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 27-04-2012, 03:07 PM
 3. Lập trình C làm sao để cấp phát bộ nhớ cho matrix rất lớn??
  Gửi bởi for_u trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 28-07-2011, 06:40 PM
 4. Xây dựng lớp Matrix và tính toán?
  Gửi bởi hoan_it_cgh trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 32
  Bài viết cuối: 09-11-2010, 08:37 PM
 5. [C] matrix hay bị cấm thi
  Gửi bởi doaiit3a trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 15-03-2007, 08:54 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn