A. Đăng kí tìm hoặc làm gia sư
- Thông báo 1
- Thông báo 2

Các môn gia sư:
* Thực tế:
- Học cách làm phần mềm
- Xây dựng web trên nền mã nguồn
có sẵn (OpenSource)

* Chuyên môn
1. WinForm/WebForm: VB.NET, C#,
ASP.NET
2. Java: Java App, JSP
3. Lập trình Web với PHP
4. Kiến thức lập trình phổ thông:
Pascal, C/C++, CTDL & giải thuật

Nơi gia sư:
Toàn quốc

Hình thức học: Trực tuyến
Đối tượng học:

Học viên có tâm huyết với môn học,
(dù không phải là dân tin học)

Thời gian gia sư:
3 buổi/ tuần (1h30 phút - 2h/buổi)
Thời gian: 4 tuần - 1 tháng 30 ngày

Học phí: Niêm yết tại giasulaptrinh.com

Liên hệ:
YM: vuathongtin
Email: vuathongtin@gmail.com
Phone: 01225.564.517 hoặc
01223.599.297 (a.Nhân)
Web: giasulaptrinh.com