Giasulaptrinh.com cần tuyển gia sư môn C++

Yêu cầu: Am hiểu về C/C++, VC++,...
Cách thức đăng kí:

Tiêu đề email:
"Đăng kí làm gia sư môn C++"

Nội dung mail:
Họ tên: .................................................. ....................
Địa chỉ để học viên liên hệ: .........................................
Số điện thoại: .................................................. ...........
Môn gia sư: .................................................. ..............

Ngày sinh: ................................ Giới tính: ..........................
Hình thức gia sư: ............... (chọn: online hoặc tại nhà) ............................. Thời gian học: (chọn buổi: sáng, chiều, tối)

Kỹ năng - Kinh nghiệm : ................................
Môn sở trường: .............................................
Thông tin khác:
- YM : .................................................. ..........
- Email: .................................................. .......Sau đó gửi vào hòm thư theo địa chỉ: vuathongtin@gmail.com

Chi tiết liên hệ:
Yahoo: vuathongtin
Phone: 01225.564.517 hoặc 01223.599.297 (a.Nhân)
Web:giasulaptrinh.com