Mình thấy nhiều phần mềm họ nhúng trực tiếp được công cụ design của Crystal vào form cho người dùng tự chọn cột hiển thị, như này nè:

Ai biết Add in này là gì không chỉ mình với :(