Từ 1 tới 5 trên tổng số 5 kết quả

Đề tài: Lập trình C++ | Tìm kiếm trong c++

 1. #1
  No Avatar
  langtucodon_ts Khách

  Question Lập trình C++ | Tìm kiếm trong c++

  Mình làm bài toán quản lí sinh viên bằng C++
  mình dùng Class
  mình đã nhập họ tên và điểm của sinh viên

  Bây giờ mình muốn tìm kiếm theo tên và theo điểm của sinh viên thì phải làm thế nào ? giúp mình với

  Đây là source code nhập :
  Code:
  #include<iostream.h>
   #include<fstream.h>
   #include<stdio.h>
   #include<conio.h>
   #include<string.h>
  
   class sinhvien
   {
  	 char ten[20],timten[20];
  	 int diemaccess,;
  	 public:
  	 void nhapthongtinsv();
  	 void timkiemtheoten();
  	 void timkiemtheodiem();
  	 void timkiemtheoquequan();
  	 //Ten tep luu tru hong tin ve sinh vien
  	 static const char sv;
  	 //Ghi thong tin sinh vien ra tep
  	 void ghisv(ofstream&os);
  	 };
  	void sinhvien::nhapthongtinsv()
  	{
  	cout<<"Ho ten sinh vien : ";gets(ten);
         cout<<"\n Diem Access :";cin>>diemaccess;
  	};
  
  
  	//Tim kiem thong tim sinh vien
  		 //Tim kiem theo ten sinh vien
  		 void sinhvien::timkiemtheoten()
  			 {
                     ??????
  		        }
                //Tim kiem theo diem Access
                 void sinhvien::timkiemtheodiem()
                  {
                   ???????
                  } 
  
  
  
  
  	void main()
  	{
  	//nhap danh sach vao so luong sinh vien can nhap
  	int n;
  	cout<<"\nSo sinh vien can nhap: ";
  	cin>>n;
  	//tao n doi tuong cho n sinh vien can nhap
  	sinhvien* dssv=new sinhvien[n];
  	//nhap du lieu cho tung thi sinh
  	for(int i=0;i<n;i++)
  	{
  	cout<<"nhap du lieu cho sinh vien thu: "<<(i+1)<<endl;
  	//Goi nhap thongtin sinhvien.
  	dssv[i].nhapthongtinsv();
  	};
  		getch();
  	cout << endl;
  	}

 2. #2
  No Avatar
  n0t3p4d Khách

  ko hiểu ý bạn, tại sao lại cần có class trong khi làm ko cần có class vẫn nhanh hơn nhiều ? :-? tui vừa làm một bài chuối hơn thế này mà vẫn ko cần đến class -.-"
  nhưng ý tưởng để làm việc này là:
  (hình như bạn lưu trữ vào file phải ko ?)
  vậy thì cứ đọc các dữ liệu từ file, đọc dần dần một struct từ file rồi so sánh với điểm hoặc tên cần tìm là xong, có gì khó đâu ? ?___?
  vd:
  while (fread(&hs,sizeof(hs),1,fp), !feof(fp))
  {
  if (hs.tenhs == ten)
  printf("%s",hs.tenhs);
  printf("%d",hs.diem);
  }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi n0t3p4d : 10-11-2006 lúc 10:16 PM.

 3. #3
  No Avatar
  langtucodon_ts Khách

  Smile thank you

  Mình rất cám ơn bạn

 4. #4
  Ngày gia nhập
  04 2009
  Bài viết
  1

  mình đang tìm hiểu vể dạng file trong c++
  nhiều chỗ mình không hiểu lắm. mong các member chỉ thêm

  C++ Code:
  1. #include <iostream>
  2. #include <fstream>
  3. #include <cassert>
  4. #include <string>
  5. using std::fstream;
  6. using std::string;
  7. using std::ios;
  8.  
  9. #define tab "&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"
  10.  
  11. // file extensions that the program can handle
  12. // you can add more extenssions if needed
  13. char *fileExt[] = {".txt", ".c", ".cpp"};
  14.  
  15. void convert_to_html(string fileName);
  16. string getProgName(char *szFileName);
  17. void usage(const char *szProgName);
  18.  
  19.  
  20. int main(int argc, char *argv[])
  21. {
  22.     std::cout << "\nHTML File Conversion program\n";
  23.     if(argc < 2)
  24.     {
  25.         string sProgName = getProgName(argv[0]);
  26.         usage(sProgName.c_str());
  27.         return 1;
  28.     }
  29.     // converting the file entered by the user into an html file
  30.     convert_to_html(argv[1]);
  31.     std::cout << "File Conversion Succeeded!";
  32.     return 0;
  33. }
  34.  
  35. // this is the function that makes the conversion:
  36. // Text File to Html File
  37. void convert_to_html(string fileName)
  38. {
  39.     fstream fin(fileName.c_str(), ios::in);
  40.     if(!fin.is_open())
  41.     {
  42.         std::cerr << "Error while opening \"" << fileName << "\"" << std::endl;
  43.         assert(fin.good());
  44.     }
  45.     // creating a name for the file that will have the Html Code in it
  46.     string fileName2 = fileName;
  47.     int nExtNum = sizeof(fileExt)/sizeof(fileExt[0]);
  48.     int nPos = -1, nLen = 0;
  49.     for(int i = 0; i < nExtNum; ++i)
  50.     {
  51.         nPos = fileName2.find(fileExt[i]);
  52.         nLen = strlen(fileExt[i]);
  53.         if(nPos != string::npos && (nPos + nLen) == fileName2.length())
  54.         {
  55.             fileName2.erase(nPos, nLen);
  56.             fileName2 += ".html";
  57.             break;
  58.         }
  59.     }
  60.     // notice: do not remove this line
  61.     // it could lead to some unwanted problem:
  62.     // the content of the original file could get erased
  63.     assert(fileName != fileName2);
  64.  
  65.     fstream fout(fileName2.c_str(), ios::out);
  66.     if(!fin.is_open())
  67.     {
  68.         std::cerr << "Error while opening \"" << fileName2 << "\"" << std::endl;
  69.         assert(fout.good());
  70.     }
  71.     fout << "<html>\n";
  72.     fout << "<head>\n";
  73.     fout << "<title>";
  74.     fout << fileName2;
  75.     fout << "</title>\n";
  76.     fout << "</head>\n";
  77.     fout << "<body>\n";
  78.     fout << "<font size = 2>\n";
  79.     char cChar = 0;
  80.     while(fin.get(cChar))
  81.     {
  82.         switch(cChar)
  83.         {
  84.         case '\n':
  85.             fout << "<br>";
  86.             break;
  87.         case '\t':
  88.             fout << tab;
  89.             break;
  90.         default:
  91.             fout << "&#" << (int)cChar;
  92.         }
  93.     }
  94.     fout << "</font>\n";
  95.     fout << "</body>\n";
  96.     fout << "</html>";
  97.     fin.close();
  98.     fout.flush();
  99.     fout.close();
  100. }
  101.  
  102. string getProgName(char *szFileName)
  103. {
  104.     string sName = "";
  105.     while(*szFileName++)
  106.     {
  107.         sName += *szFileName;
  108.         if(*szFileName == '\\')
  109.         {
  110.             sName.erase();
  111.         }
  112.     }
  113.     int nPos = sName.find(".exe");
  114.     if(nPos == sName.length() - 5)
  115.     {
  116.         sName.erase(nPos, 5);
  117.     }
  118.     return sName;
  119. }
  120.    
  121. void usage(const char *szProgName)
  122. {
  123.     std::cout << "Usage: " << szProgName << " <filename>" << std::endl;
  124. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi rox_rook : 14-04-2009 lúc 01:41 PM.

 5. #5
  Ngày gia nhập
  04 2009
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  1

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi n0t3p4d Xem bài viết
  ko hiểu ý bạn, tại sao lại cần có class trong khi làm ko cần có class vẫn nhanh hơn nhiều ? :-? tui vừa làm một bài chuối hơn thế này mà vẫn ko cần đến class -.-"
  nhưng ý tưởng để làm việc này là:
  (hình như bạn lưu trữ vào file phải ko ?)
  vậy thì cứ đọc các dữ liệu từ file, đọc dần dần một struct từ file rồi so sánh với điểm hoặc tên cần tìm là xong, có gì khó đâu ? ?___?
  vd:
  while (fread(&hs,sizeof(hs),1,fp), !feof(fp))
  {
  if (hs.tenhs == ten)
  printf("%s",hs.tenhs);
  printf("%d",hs.diem);
  }

  thật là buồn cười khi bạn viết những lời này lên. Của người ta là C++ mà đã là C++ thì phải là hướng đối tượng mà hướng đối tượng khi mà không có đối tượng thì hướng vào đâu. Bài này làm = C thì nhanh và đơn giản hơn là phải nhưng nó là C++ bạn ạ

Các đề tài tương tự

 1. [Kiếm Thế] Kiếm Thế Ngạo Thiên Kiếm Chạy Thử Nghiệm vào 10h ngày 15/09
  Gửi bởi c0jskull trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 29-09-2013, 10:45 AM
 2. Cách hiển thị KQ tìm kiếm trên trang Tìm kiếm trong MVC
  Gửi bởi nobita2009hp trong diễn đàn Thắc mắc lập trình ASP.NET
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 02-07-2012, 04:19 PM
 3. Tìm kiếm trong c# như tìm kiếm của google ( auto complete )
  Gửi bởi bigstone trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 24
  Bài viết cuối: 08-09-2011, 11:52 PM
 4. Code tìm kiếm trong cây nhị phân trong C++. Lỗi chỉ tìm được từ đầu tiên trong file thôi sửa thế nào?
  Gửi bởi elvish trong diễn đàn Thảo luận, góp ý code C/C++ của bạn
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 11-04-2010, 09:43 PM
 5. [LT][Tìm kiếm]Xóa node trong cây nhị phân tìm kiếm
  Gửi bởi schtroumpfs trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 12
  Bài viết cuối: 05-06-2007, 05:47 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn