Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: bài tập khó sắp xếp mảng sinh viên

 1. #1
  Ngày gia nhập
  09 2011
  Bài viết
  0

  Mặc định bài tập khó sắp xếp mảng sinh viên

  Code:
  #include<stdio.h> 
  #include<conio.h> 
  #include<string.h> 
  #include<malloc.h> 
  //ham 
  //ham nhap 
  void read(char **s,int n) 
        { 
          int i; 
          for (i=0;i<n;i++) 
            { 
              s[i]=(char *)calloc(40,sizeof(char)); 
              printf("\n nhap sv thu %d : ",i);fflush(stdin);gets(s[i]); 
            } 
           
        } 
   //ham copy 
  char *copy(char *s,int vt,int cd) 
      { 
        int i,j; 
        char *st; 
        st=(char*)calloc(40,sizeof(char)); 
        i=vt; 
        j=0; 
        if(vt>=0) 
          { 
            while(j<cd) 
              { 
                st[j++]=s[i++]; 
              } 
              st[cd]='\0'; 
                      
          } 
          return(st); 
      } 
   //ham lay ho 
   char *ho(char *s) 
        { 
          int i,vt,cd; 
          char *c; 
          c=(char *)calloc(40,sizeof(char)); 
          for (i=0;i<strlen(s);i++) 
            { 
              if (s[i]==' ') 
                { 
                  if (i!=0) 
                  { 
                    c=copy(s,0,i); 
                  return c; 
                  } 
                }  
            } 
            
        } 
   //ham lay ten 
   char *ten(char *s) 
        { 
          int n=strlen(s); 
          int j,vt,cd; 
          char *c; 
          c=(char *)calloc(40,sizeof(char)); 
          for (j=n-1;j>=0;j--) 
            { 
              if (s[j]==' ') 
                { 
                  cd=n-j; 
                  c=copy(s,j+1,cd); 
                  return c; 
                } 
            } 
        } 
   //ham dem 
   char *dem(char *s) 
        { 
          char *c; 
          c=(char *)calloc(40,sizeof(char)); 
          int a=strlen(ho(s)); 
          int b=strlen(ten(s)); 
          int cd=strlen(s)-b-a-2;//chieu dai cua giua = chieu dai chuoi-cd dau-cd duoi-2 khoang trang 
          c=copy(s,a+1,cd); 
          return c; 
        } 
   //xuat ra man hinh 
  void write(char **s,int n) 
        { 
          int i; 
          for (i=0;i<n;i++) 
            { 
              puts(s[i]);   
            }     
        }               
  //ham sx 
  void sx(char **s,int n) 
      { 
        int i,j; 
        int a,b; 
        int c,d; 
        char *t; 
        t=(char *)calloc(40,sizeof(char)); 
        for (i=0;i<n-1;i++) 
        for (j=i+1;j<n;j++) 
          { 
            if(strcmp(ten(s[i]),ten(s[j]))>0) 
              { 
                strcpy(t,s[i]); 
                strcpy(s[i],s[j]); 
                strcpy(s[j],t); 
              } 
             if(strcmp(ten(s[i]),ten(s[j]))==0) 
              { 
              
                  if(strcmp(ho(s[i]),ho(s[j]))>0) 
                    { 
                    strcpy(t,s[i]); 
                    strcpy(s[i],s[j]); 
                    strcpy(s[j],t); 
                    } 
                  
               } 
              if(strcmp(ten(s[i]),ten(s[j]))==0 && strcmp(ho(s[i]),ho(s[j]))==0) 
              { 
              
                  if(strcmp(dem(s[i]),dem(s[j]))>0) 
                    { 
                    strcpy(t,s[i]); 
                    strcpy(s[i],s[j]); 
                    strcpy(s[j],t); 
                    } 
                  
               }     
          }       
                
          
    }     
  //ham xuat 
  //ct chinh 
  int main() 
      { 
        char **s; 
        s=(char **)calloc(100,sizeof(char *)); 
        int n; 
        printf("nhap so sinh vien : ");scanf("%d",&n); 
        read(s,n); 
        sx(s,n); 
        printf("\n day sau khi sx : "); 
        write(s,n); 
        getch(); 
        return 0; 
      }
  đề là sắp xếp 1 danh sách sinh viên theo tên,nếu tên trùng thì đến chữ lót nếu chữ lót trùng thì đến họ,sắp xếp theo bảng chữ cái a,b,c

 2. #2
  Ngày gia nhập
  10 2011
  Bài viết
  552

  Thế này nhé
  C++ Code:
  1. int FullnameCompare(char *name1,char *name2)
  2. {
  3.     if (int first=strcmpi(ten(name1),ten(name2)) )//Nếu tên khác nhau
  4.        return first;  // return kết quả đấy
  5.     else if (int last=strcmpi(ho(name1),ho(name2))) // Đối xử họ tương tự như tên
  6.        return last;
  7.     else
  8.        return strcmpi(dem(name1),dem(name2));
  9. // Kết quả : Hàm nay trả về <0 , tức name1 < name2
  10. // >0 thì name1 >name2
  11. // =0 thì 2 name =nhau
  12. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi clchicken : 16-11-2011 lúc 12:05 PM.

Các đề tài tương tự

 1. làm sao để select sinh viên theo mã sinh viên trong 1 chuỗi mã sinh viên
  Gửi bởi thuan trong diễn đàn Thắc mắc Microsoft SQL Server & Microsoft Access
  Trả lời: 11
  Bài viết cuối: 14-12-2012, 08:37 PM
 2. Hà Nội.Sao mai soft -Tuyển sinh viên thực tập C#,C++,JAVA - nhóm sinh viên tiềm năng
  Gửi bởi kimbap trong diễn đàn Tuyển dụng - Việc làm CNTT
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 26-09-2011, 09:49 AM
 3. Quản lí sinh viên bằng stack dùng danh sách liên kết. Làm sao để nhập nhiều sinh viên?
  Gửi bởi hoainamken trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 24-08-2011, 10:34 AM
 4. Chương trình quản lí sinh viên viết trong visual c++ 2010. Lỗi không chạy khi in danh sách sinh viên theo năm
  Gửi bởi hikaru1015 trong diễn đàn Thảo luận, góp ý code C/C++ của bạn
  Trả lời: 9
  Bài viết cuối: 03-06-2011, 09:31 AM
 5. Chương trình quản lý sinh viên viết bằng C. Làm sao tìm kiếm sinh viên theo tên và sắp xếp?
  Gửi bởi linhdong24 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 24-06-2009, 12:53 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn