HI cả nhà, mình có vấn đề mong cả nhà góp ý.
Mình muốn lấy UserID và Token khi đăng nhập vào Zing liệu dùng thằng HTTP Request có được không nhỉ? từ đó mình có thể đưa nội dung lên tường của Zing dựa vào user và token đó dc không? Thank cả nhà nhiều