Khi bạn làm việc trong môi trường chế bản in ấn, bạn sẽ luôn phải đối mặt với những file PDF không đúng tiêu chuẩn để có thể thiet ke in an, bạn cần phải chỉnh sửa PDF nhưng Adobe Acrobat lại không hổ trợ. PitStop Pro 10 đem đến cho bạn một plug-in cho phép Prefilght PDF, tự động sửa lỗi để chuẩn hóa file PDF trước khi mang đi in và cùng với công cụ chỉnh sửa PDF hiệu quả cao hơn, chức năng thông minh hơn và dễ dàng sử dụng.

PitStop Pro 10 được phát triển đặc biệt để sử dụng trong một môi trường đòi hỏi thời hạn theo định hướng xuất bản dịch vụ in ấn chuyên nghiệp. Khi làm việc với các tài liệu dài hoặc để sửa vấn đề trên một số trang trong một tập tin PDF. Bạn chỉ cần khai báo những gì muốn thay đổi và PitStop Pro 10 sẽ làm công việc thay đổi này một cách tự động giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian ví dụ như thay đổi số trang, chuyển đổi tất cả màu, thay đổi kích thước trang của toàn bộ tài liệu, tất cả công việc này chỉ tính bằng giây trên PitStop Pro 10

Chi tiết và chính xác hỗ trợ để xử lý màu sắc

Pitstop Pro 10 mới cung cấp và công cụ cải tiến để xử lý các vấn đề màu sắc trong một cách dễ dàng, nhanh chóng và đơn giản. Pitstop Pro là một sự lựa chọn tốt cho bạn sử dụng thiết lập các tính năng màu sắc.

Thiết kế lại Color Picker

Color Picker đã được thiết kế, in an bao bi lại để thêm màu sắc và trực quan hơn với người dùng. Pitstop pro 10 cho phép bạn nhập các thư viện màu và hỗ trợ cho các thư viện mới Pantone ® Plus.

Preflight lượng mực phủ:

Preflight lượng mực phủ đã được mở rộng đáng kể thông qua xử lý transparency, đặt overprint, vùng chồng chồng lấn giữa các lớp. Ngoài ra Eyedropper cho phép bạn kiểm tra việc mực bằng tay bao gồm các thông số khác nhau.

PitStop Pro 10 cung cấp chính xác các thông tin Preflight PDF chi tiết

Bắt đầu từ phiên bản PitStop Pro 10, Enfocus tập trung mạnh vào phát triển tăng tốc chức năng Prefight PDF theo các tiêu chuẫn công nghiệp trong in ấn và prefight tất cả các khía cạnh của tập tin PDF của bạn để phát hiện phông chữ bị mất hoặc bị hỏng, màu sắc không chính xác, các đối tượng mà không Bleed (tràn xén) ...

PitStop Pro 10 hỗ trợ các chuẩn như PDF / X, Ghent PDF. Bạn có thể tạo ra một báo cáo preflight đầy đủ danh sách tất cả các vấn đề được tìm thấy trong các tập tin của bạn hoặc bạn có thể chọn sử dụng hiển thị để xác định chính xác đối tượng lỗi.
Khi điều quan trọng để biết chắc chắn rằng một tập tin PDF cụ thể đã được preflight là một Certified PDF technology nghĩa là công nghệ cứng nhận file PDF của Enfocus. Bây giờ bạn hoàn toàn yên tâm vì chất lượng in sau khi đã chạy qua Prefight PDF vì quá trình Prefight chạy theo một tiêu chuẫn và được xác nhận bằng chữ ký điện tử của Enfocus.hông Như vậy với hệ thống Prefight chuẩn hóa này bạn sẽ không lãng phí thời gian để Prefight thêm một lần nữa hoặc prefight lại ở bất cứ phần mềm nào khác.
Trong ngắn hạn, bất cứ vấn đề in quang cao rắc rối mà bạn phải đối mặt với các tập tin PDF, PitStop Pro giúp bạn giải quyết chúng một cách nhanh chóng và hiệu quả mà trực tiếp trên môi trường Adobe Acrobat.