có ai biết cách tạo dòng chữ chạy qua chạy lại trên màn hình lập trình bằng c++ không chỉ cho với
mà cho em code luôn để nghiên cứu cho dễ
em tìm trên mạng người ta giải thích mà em đọc hoài không có làm được
thank