Các bạn cho mình hỏi một câu như sau

Giờ mình muốn thực hiện một trang web phát thanh radio trực tiếp thì phương pháp như thế nào.

- Nó là thế này: giống như mình đang chat voice vậy, nhưng mà chỉ là âm thanh thôi, và chỉ một bên nói còn bên kia nghe và không phản hồi lại
- Giờ mình chưa biết là làm thế nào để đưa được âm thanh mình nói qua mic lên website mà không có độ trể, và làm sao để truyền được âm thanh đi khi không lưu vào đâu cả

Mong được giúp đỡ.