Mình đang làm đề tài về :
"Xây dựng công cụ tìm kiếm nội dung trên các trang
WEB tiếng Việt cả dạng ký tự".
Mình không biết đi từ hướng nào nữa.xin các bạn giúp.thanks