đầu tiên xin lỗi các bạn vì đây ko phai la bài tập c chinh thống.
Đây là bài tập về phần quản lý bộ nhớ (môn hệ điều hành) viết trên visual studio. mình phải viết chương trình mô phỏng giải thuật OPT nhưng mình search cũng như hỏi thăm bạn bè màk vẫn chưa thấy mặt mũi giải thuật ra làm sao cả
Cho mình hỏi có bạn nào đã từng biết giải thuật này có thể chỉ minh cái.
Thanhs các pro nhiều.