Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Chương trình hiển thị thông tin của boot sector

 1. #1
  Ngày gia nhập
  03 2011
  Bài viết
  54

  Mặc định Chương trình hiển thị thông tin của boot sector

  Thầy giáo cho em chương trình đọc MBR, nhưng em chạy trên win 7 không được, làm sao để sửa mã lại để có thể chạy trên win 7, mọi người giúp em với

  Code:
  #include <windows.h>
  #include <stdio.h>
  
  struct {
   	unsigned char active;
   	unsigned char BgHdr;
   	unsigned short BgSctCyl;
   	unsigned char Sys;
   	unsigned char EndHdr;
   	unsigned short EndSctCyl;
   	unsigned long addr;		//Kieu long & int trong C-Free 4byte
   	unsigned long size;
   } Tab[4];
  
  void printTab(BYTE Buf[]){
    int i; 
   	memcpy(Tab,&Buf[446],4*16);
   	
   	printf("+------+---+-------+-----+----+-----+------+----+----------+-----------+\n");
  	printf("|   |   Begin   |  |	   End    | Relative |  Number |\n");
  	printf("|Active+---+-------+-----+ Sys+-----+------+----+     |   Of  |\n"); 	
   	printf("|   |Hdr| Cyl | Sct |  | Hdr | Cyl | Sct| Sector |  Sector |\n");
  	printf("+------+---+-------+-----+----+-----+------+----+----------+-----------+\n");
   	for(i=0; i < 4; i ++ ){
  	 	printf("|%5s |",Tab[i].active==0x80?"YES":"NO"); //Active
  	 	printf("%2d |",Tab[i].BgHdr);
  	 	printf("%5d |",(Tab[i].BgSctCyl >>8) + ((Tab[i].BgSctCyl & 0x00C0)<<2));
  	 	printf("%3d |",Tab[i].BgSctCyl & 0x003F);
  	 	
  	 	printf(" %02X |",Tab[i].Sys);
  	 	printf("%4d |",Tab[i].EndHdr);
  	 	printf("%5d |",(Tab[i].EndSctCyl >>8) + ((Tab[i].EndSctCyl & 0x00C0)<<2));
  	 	printf("%3d |",Tab[i].EndSctCyl & 0x003F);
  	 	printf("%9d |",Tab[i].addr);
  	 	printf("%9d |",Tab[i].size);
  	 	printf("\n");
  	 }
   	printf("+------+---+-------+-----+----+-----+------+----+----------+-----------+\n");	 
  }
  
  int main(int argc, char *argv[]){
   HANDLE hDevice;       
   BYTE Buf[512];
   DWORD byteread;
   int i;
   unsigned __int64 pos;
   LONG Lp, Hp;	
  	 
   hDevice = CreateFile(TEXT("\\\\.\\PhysicalDrive0"), GENERIC_READ,        
            FILE_SHARE_READ | FILE_SHARE_WRITE, 
            NULL, OPEN_EXISTING,0,NULL);      
  
   if (hDevice == INVALID_HANDLE_VALUE) printf("Loi doc thiet bi.....");
   else {
   	ReadFile(hDevice,Buf,512,&byteread,NULL);
   	for(i=446;i<512;i++) 	printf(" %02X ",Buf[i]);
   	
   	printf("\n\n\n"); 	
   	printTab(Buf);
  	printf("\n\nExtended Partition...\n");
  
  	//Thay doi vi tri con tro file
    pos = Tab[1].addr;
  	pos *=512;
  	Lp = pos & 0xFFFFFFFF;
  	Hp = pos >> 32;
  
  	//Doc, dua ra và giai ma ext_partition	
  	SetFilePointer(hDevice,Lp, &Hp,FILE_BEGIN);
  	ReadFile(hDevice,Buf,512,&byteread,NULL);
   	for(i=446;i<512;i++) 	printf(" %02X ",Buf[i]);
   	printf("\n\n\n");
   	printTab(Buf);
   	CloseHandle( hDevice);
   }
   return 0;
  }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  11 2007
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  520

  Bạn phải chạy với quyền administrator mới được

Các đề tài tương tự

 1. Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 30-10-2011, 10:42 PM
 2. Bài tập C Đọc boot sector của đĩa rồi lưu ra file text
  Gửi bởi nhimbkno1 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 02-12-2010, 08:54 PM
 3. Các bài tập về Boot sector help!
  Gửi bởi @*longhai*@ trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 28-10-2009, 10:25 AM
 4. Read Bootsector | Đọc boot sector viết bằng Turbo C
  Gửi bởi AlexF trong diễn đàn Thủ thuật, Tutorials và Mã nguồn C/C++/C++0x
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 10-10-2009, 04:24 PM
 5. Đọc nội dung của BOOT SECTOR tại vi trí 2007
  Gửi bởi nicolasman trong diễn đàn Thủ thuật, Tutorials và Mã nguồn C/C++/C++0x
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 27-11-2008, 11:22 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn