Có đoạn code sau, nhưng có những ký tự đặc biệt hơi khó hiểu, các bạn tư vấn giúp nha:

regex_consonant = "(?:[bcdfghjklmnpqrstvwxz]|(?<=[aeiou])y|^y)";
Các ký tự không hiểu bao gồm: ? : < =

Thanks,

Nhuan