Mọi người cho mình hỏi chút, mình có chuyển đổi từ session sang kiểu int: int kt= (int)session["maHS"];
và được kết quả là : 0x00000004;
Mình nghĩ là ko có vấn đề gì cả nhưng lại gặp phải vấn đề khó hiểu ở đây là:

mình thử truyền luôn giá trị vào câu truy vấn sql và xem trong dataset xem và nó báo lỗi như sau:
(nó ko thể chuyển đổi từ kiểu string --> int);
và mình thử bằng số thì ko có vấn đề gì cả và được kết quả như sau:


mình cũng thử luôn trong sql và cũng có kết quả như sau:


Các bạn có cách giải quyết nào ko giúp mình với?