Mình tạo 2 hàm xử lý nhân 2 ma trận bằng multithread, trong hàm void main(), khi gọi hàm multithread, mình muốn nó ko tự in ra màng hình mà muốn nó gửi kết quả nó nhân được về hàm void main(), sau đó hàm void main xử lý rồi tự in sau. như vậy thì mình phải làm như thế nào vậy các bạn? Bạn nào biết xin hướng dẫn cụ thể giúp mình nhé! xin cảm ơn!