Hiện tại mình đang làm đồ án về trình chiếu ảnh (Slideshow Images) qua mạng, cho mình hỏi làm thế nào để truyền nhiều hình ảnh hoặc một thư mục ảnh cho client để trình chiếu ảnh, giờ mình mới chỉ làm được truyền một hình ảnh để trình chiếu chứ nhiều hình thì bị bí, mong các pro giúp hoặc gợi ý cho mình phần này