TuDongHoa24.com - Nhà cung cấp PLC Mitsubishi FX chính hãng với
· Giá rẻ hơn giá thị trường.
· Hàng luôn có sẵn với số Lượng lớn.
· Bảo hành 1 năm theo nguyên tắc 1 đổi 1.
· Hỗ trợ lắp đặt Miễn Phí.
· Tư vấn giải Pháp Miễn Phí.

Nếu quý khách hàng có nhu cầu đừng ngại ,Hãy liên hệ ngay với chúng tôi:

Điện thoại: 08.2220 3781
Fax: 08. 2220 2210
Email: sales@tudonghoa24.com
Website: www.tudonghoa24.com


Danh sách sản phẩm PLC Mitsubishi FX2N TuDongHoa24.com Cung cấp
FX2N-16MR-ES/UL
FX2N-16MT-ESS/UL
FX2N-32MR-ES/UL
FX2N-32MT-ESS/UL
FX2N-48MR-ES/UL
FX2N-48MT-ESS/UL
FX2N-64MR-ES/UL
FX2N-64MT-ESS/UL
FX2N-80MR-ES/UL
FX2N-80MT-ESS/UL
FX2N-128MR-ES/UL
FX2N-128MT-ESS/UL.

FX2N-8EX-ES/UL
FX2N-8ER-ES/UL
FX2N-8EYR-ES/UL
FX2N-8EYT-ESS/UL
FX2N-16EX-ES/UL
FX2N-16EYT-ESS/UL
FX2N-16EYR-ES/UL
FX2N-32ER-ES/UL
FX2N-32ET-ESS/UL
FX2N-48ER-ES/UL
FX2N-48ET-ESS/UL
FX2N-32ER
FX2N-8AD
FX2N-1HC
FX2N-8AV-BD
FX2N-64CL-M
FX2N-32CCL
FX2N-32ASI-M
FX2N-16LNK-M
FX2N-16CCL-M
FX2N-CNV-BC
FX2N-CNV-BD
FX2N-485-BD
FX2N-422-BD
FX2N-232-BD
E-20TP-E-SET0
FX2N-1RM-E-SET

FX2N-CNV-IF
FX2N-10GM
FX2N-20GM
FX2N-10GM-E
FX2N-10PG
FX2N-CNV-IF
FX2N-232IF

FX2NC-16EX
FX2NC-16EYT
FX2NC-16EX-T
FX2NC-16EYR-T
FX2NC-232-ADP
FX2NC-485-ADP
FX2NC-CNV-IF

Danh sách sản phẩm PLC FX1N Mitsubishi TuDongHoa24.com Cung cấp
FX1N-24MR
FX1N-24MR-ES/UL
FX1N-24MT
FX1N-24MT-ESS/UL
FX1N-40MR
FX1N-40MR-ES/UL
FX1N-40MT
FX1N-40MT-ESS/UL
FX1N-60MR
FX1N-60MR-ES/UL
FX1N-60MT
FX1N-60MT-ESS/UL


Danh sách sản phẩm PLC FX1S Mitsubishi TuDongHoa24.com Cung cấp
FX1S-10MR
FX1S-10MR-ES/UL
FX1S-10MT
FX1S-10MT-ESS/UL
FX1S-14MR
FX1S-14MR-ES/UL
FX1S-14MT
FX1S-14MT-ESS/UL
FX1S-20MR
FX1S-20MR-ES/UL
FX1S-20MT
FX1S-20MT-ESS/UL
FX1S-30MR
FX1S-30MR-ES/UL
FX1S-30MT
FX1S-30MT-ESS/UL


Danh sách sản phẩm PLC FX3U Mitsubishi TuDongHoa24.com Cung cấp

FX3U-16MR/ES
FX3U-16MT/ES
FX3U-16MT/ESS
FX3U-32MR/ES
FX3U-32MT/ES
FX3U-32MT/ESS
FX3U-48MR/ES
FX3U-48MT/ES
FX3U-48MT/ESS
FX3U-64MR/ES
FX3U-64MT/ES
FX3U-64MT/ESS
FX3U-80MR/ES
FX3U-80MT/ES
FX3U-80MT/ESS
FX3U-128MR/ES
FX3U-128MT/ES
FX3U-128MT/ESS

----------------------------------------

Điện thoại: 08.2220 3781
Fax: 08. 2220 2210
Email: sales@tudonghoa24.com
Website: www.tudonghoa24.com
YM:
tudonghoa24_1
tudonghoa24_2
tudonghoa24_3
tudonghoa24_4
tudonghoa24_5
tudonghoa24_6
tudonghoa24_7
tudonghoa24_8