Chào các bạn mình đang tìm hiểu về thuật toán nen Huffman bạn nào có tài liệu hoặc demo cho mình tham khảo với. Cảm ơn các bạn trước nha.