Bài trước đã hỏi không đúng lắm.Mong các mod bỏ qua cho lần này nếu hỏi sai


Em đang học môn Nhận Dạng.Thầy có đưa về làm cái nhận dạng chữ số dùng Bayes.
Công thực là như sau :

Công thức toán học Latex

Với Cj là ma trận hiệp phương sai(covariance) m là trung bình ảnh.Mũ -1 là ma trận đảo.Mũ T là chuyển vị

Với công thức tính xác suất có điều kiện như trên thì ở đoạn :
Công thức toán học Latex

Thì làm sao ra 1 số thực được các bác nhỉ.Vì 3 ma trận nhân với nhau cơ mà.Em học Toán 2 từ lâu quá nên k nhớ nữa.Các bác ai nắm thì chỉ dạy em với