Quy tắc vàng của Di chuyển văn phòngcung cấp cho bạn những điểm nổi bật và cung cấp lời khuyên hàng đầu trên tất cả các bạn cần biết về di chuyển văn phòng. Bằng cách làm theo các Quy tắc vàng bạn có thể nhận được một khởi đầu, di chuyển với sự tự tin và tránh những phức tạp.
Thực hiện theo các bước đơn giản cho một văn phòng di chuyển thành công
Các quy tắc vàng của việc di chuyển văn phòngcó thể âm thanh rõ ràng, nhưng nó rất dễ dàng để đánh giá thấp các công việc liên quan để kết hợp tất cả các yếu tố đạt được một văn phòng di chuyển thành công. Các quy tắc vàng của Văn phòng Di chuyển là điểm khởi đầu quan trọng; sử dụng nó để giúp hướng dẫn bạn qua các-nhiệm vụ quan trọng tất cả những gì cần phải được xem xét trước, trong và sau khi di chuyển văn phòng của bạn.

Anh minh họa: chuyển văn phòng trọn gói.
Trên các công ty di chuyen van phongtrung bình chỉ mỗi 7 năm và đa số người được giao quản lý di chuyển được làm như vậy lần đầu tiên. Có rất nhiều điều cần xem xét khi bạn di chuyển văn phòng. Đồng thời bạn phải tiếp tục điều hành doanh nghiệp và tập trung vào khối lượng công việc hiện tại và các cam kết của bạn. tự hỏi không di chuyển được xếp hạng là một trong những sự kiện của cuộc sống căng thẳng nhất. Vì vậy, đối với hầu hết các công ty, các khách hàng tiềm năng của di chuyển văn phòng là một quá trình khó khăn. Nhưng giống như bất kỳ quá trình nó có thể được chia thành một loạt các nhiệm vụ đơn giản và bản danh sách.
Đó là lý do tại sao chúng tôi đã đi lại với nhau 10 Golden Nội quy của Di chuyển văn phòng để cung cấp cho bạn những lời khuyên thực hành tốt nhất và các nguyên tắc cơ bản của di chuyển văn phòng. Chúng bao gồm:
• Rà soát hiện có điều khoản cho thuê văn phòng của bạn
• Tầm quan trọng của tòa nhà Văn phòng Quản lý Dự án Di chuyển quyền Team
• Đánh giá mới yêu cầu văn phòng của bạn không gian
• Lợi dụng đầy đủ của tất cả mọi thứ di chuyển văn phòng cung cấp; de-lộn xộn, tổ chức lại và bắt đầu lại lần nữa!
Các quy tắc vàng của Văn phòng Di chuyển là điểm khởi đầu hoàn hảo, rằng nếu tiếp một cách chính xác, sẽ giúp dự án di chuyển văn phòng của bạn khởi đầu tích cực.
Bài do một công ty cung cấp dịch vụ chuyển nhà, chuyển nhà, tại Việt Nam sưu tầm.