Có bác nào biết cơ chế hoặc tài liệu tiếng việt về khôi phục dữ liệu trên ổ cứng thì tư vấn cho em với .
Tài liệu về vấn đề này khan hiếm quá
Em tra google mà không tìm được .

PS: Cơ chế thôi nhé phần mềm thì em không cần.