Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: Tính kết quả cộng trừ bằng stack

 1. #1
  Ngày gia nhập
  10 2011
  Bài viết
  3

  Arrow Tính kết quả cộng trừ bằng stack

  Mình có 1 bài yêu cầu là nhập vào một biểu thức chỉ có cộng trừ ( vd :200+300-100=) sẽ in ra kq =400;

  Yêu cầu là dùng class stack linked list.


  Đây là code của mình nhưng ko in đc ra kết quả,các bạn xem lỗi ở chỗ nào nhé thanks.

  Code:
  #include <iostream>
  #include <cstdlib>
  #include <cstring>
  #include <iomanip>
  #include <ctime>
  using namespace std;
  
  const int MAX =100;
  int getResult(char *);
  
  class Stack
  {
    public:
      Stack();
      ~Stack();
      void push(int);
      int pop();
  		int top ();
  		
      bool isEmpty () const;
      
  
    private:
  
      struct Node;
      typedef Node* NodePtr ;
  
      struct Node
      {
        int data;
        NodePtr next;
  
      };
  		
  		NodePtr head;
  
  };
  
  Stack::Stack()
  {
  	head =NULL;	  
  }
  Stack::~Stack()
  {
  	//Let the compiler to do it
  }
  void Stack::push (int item)
  {
  	NodePtr pNew= new Node;
  	pNew -> data = item;
  	pNew -> next = head;
  	head = pNew;
  }
  
  int Stack::pop()
  {
  	int item = NULL;
  	try
  	{
  		if ( head == NULL)
  			throw exception ();
  		
  		
  		NodePtr temp = head;
  		head = head ->next;
  		
  		item = temp ->data;
  		
  		delete temp;
  	}
  	catch (exception e)
  	{
  		cout << " Empty exception caught : Remove head failed "<< endl;
  	}
  	return item;
  }
  	
  
  bool Stack::isEmpty () const
  {
  	return head == NULL;
  }
  
  int Stack::top ()
  {
  	if (!isEmpty())
  		return head-> data;
  }
  
  
  
  int main ()
  {
  	char * exp = new char[MAX];
  	cout <<"Enter an expression" <<endl;
    cin.getline(exp,MAX);
  	int result = getResult (exp);
  	
  	cout <<result <<endl;
  
  }
  
  
  int getResult(char *exp)
  {
  	
  	int i =0;
  	int k,k1,k2;
  	int result = 0;
  	char *p;
  	Stack s;
  	p = &exp[0];
  	
  	// Calculate the result if last element is '=' sign
  	while (*p!='=')
  	{
  		/* To remove spaces and tabs*/
  		while (*p ==' ' || *p =='\t')
  		{
  			p++;
  		}
  		
  		// If is operand
  		if (isdigit(*p))
  		{
  			s.push(*p);
  			
  		}
  		else
  		{
  		//If is operator +,-
  				k1 = s.pop();
  				k2 = s.pop();
  				
  			switch (*p)
  			{
  				case '+' : 	result =k1 + k2;
  							break;
  							
  				case '-' : result =k1 - k2;
  							break;
  				
  				default : cout<<"\nInvalid operator. Program exit.";
  						 
  				
  			// push back to stack
  			s.push(result);
  			}
  					
  		
  		}
  		
  		p++; // Go to next element
  		
  	}
  	
  	
  	result= s.pop();
  	
  	
  
  	return result;
  }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi bmtoan1989 : 28-11-2011 lúc 02:53 PM.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  10 2011
  Bài viết
  3

  Giúp mình với

 3. #3
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Bài viết
  0

  Bạn đang cho từng digit vào trong stack chứ không phải từng number
  Cái thứ 2: bạn thực hiện + - ngay sau khi stack có số đầu tiên, lúc đó stack mới chỉ được push 1 element vào, bạn pop ra 2 cái thì đâu có được
  //đọc qua code thấy thế, có gì sai đừng gạch mình :p

Các đề tài tương tự

 1. Đảo xâu kí tự bằng STACK, xuất ra kết quả chỉ là số?
  Gửi bởi vuongngocnam trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 10
  Bài viết cuối: 07-01-2014, 11:25 AM
 2. Lập trình C Đổi Số Nguyên Ra Số Nhị Phân Dùng Stack, lỗi không xuất ra được kết quả?
  Gửi bởi chungkhung trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 13-06-2013, 12:06 PM
 3. Cấu trúc dữ liệu Chuyển các phần tử từ stack này sang stack kia như thế nào?
  Gửi bởi rukawa1184 trong diễn đàn Thắc mắc CTDL & Giải thuật
  Trả lời: 9
  Bài viết cuối: 06-12-2011, 06:52 PM
 4. Xây dựng lớp Stack để quản lý các phần tử là số nguyên.
  Gửi bởi blue_23 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 11
  Bài viết cuối: 18-10-2010, 11:02 PM
 5. Code về stack | Chuyển hệ số 10 sang 2 dùng stack
  Gửi bởi ahappyboy89 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 13
  Bài viết cuối: 17-04-2009, 09:48 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn