Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Gộp 2 mảng

 1. #1
  Ngày gia nhập
  10 2011
  Bài viết
  1

  Mặc định Gộp 2 mảng

  bài toán như sau ak
  1.Nhập n1 số vào mảng m1
  2.Nhập n2 số ngẫu nhiên trong khoảng [0,100] vào mảng m2
  3.gộp m1 vào m2 thành mảng m3 có (n1+n2) phần tử
  em code thế này mà ko bị bị sai ở đâu mà ko chạy đc mong các huynh vào giúp đàn em vs a .em xin vô cùng biết ơn ak
  C Code:
  1. #include<stdio.h>
  2. #include<conio.h>
  3. #include<stdlib.h>
  4. main()
  5. {
  6.     int a[100],b[100],c[200];
  7.     int k,i,j,m,n,tam,nc;
  8.     /* mang do nguoi dung tu nhap */
  9.         printf("Nhap so phan tu cua mang ma ban muon nhap : ");
  10.         scanf("%d",&m);
  11.         for(j=0;j<m;j++)
  12.         {
  13.                         printf("Nhap phan tu a[%d] cua mang: ",j+1);
  14.                         scanf("%d",&a[j]);
  15.                         }
  16.                        
  17.                         /*nhap cac so ngau nhien vao mang */
  18.                         do
  19.     {
  20.                   printf("nhap so phan tu ngau nhien trong khoang [0,100]= ");
  21.                   scanf("%d",&n);
  22.     if((n<0)||(n>100)) printf("Ban phai nhap n trong khoang [0,100]");
  23.     }while((n<0)||(n>100));
  24.     for(i=0;i<n;i++)
  25.     { tam=rand()%100;
  26.     b[i]=tam;
  27.     }
  28.     /* in 2 mang*/
  29.     printf("Mang cac so do nguoi dung nhap la : ");
  30.     for(j=0;j<m;j++)
  31.        printf("\t%d",a[j]);
  32.    printf("\nMang %d so ngau nhien trong khoang [0,100] la : ",n);
  33.     for(i=0;i<n;i++)
  34.        printf("\t%d",b[i]);
  35.    /*Gop 2 mang vao thanh 1 mang*/
  36.    k=0;
  37.    for(i=0;i<n;i++)
  38.    {   
  39.       c[k]=b[i];
  40.       k++;
  41.           }
  42.    for(j=0;i<m;j++)
  43.           {
  44.           c[k]=a[j];
  45.           k++;
  46.            }
  47.    /* in mang da gop */
  48.    printf("\nmang gom phan tu cua 2 mang tren la : \n");
  49.    for(k=0;k<(m+n);k++)
  50.        printf("\t%d",c[k]);
  51.                     getch();
  52.                     }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  07 2008
  Nơi ở
  /media/Anime
  Bài viết
  2,288

  C Code:
  1. #include<stdio.h>
  2. #include<conio.h>
  3. #include<stdlib.h>
  4.  
  5. void main()
  6. {
  7.     int a[100],b[100],c[200];
  8.     int k,i,j,m,n,tam,nc;
  9.  
  10.     /* mang do nguoi dung tu nhap */
  11.     printf("Nhap so phan tu cua mang ma ban muon nhap : ");
  12.     scanf("%d",&m);
  13.     for(j=0;j<m;j++)
  14.     {
  15.         printf("Nhap phan tu a[%d] cua mang: ",j+1);
  16.         scanf("%d",&a[j]);
  17.     }
  18.  
  19.     /*nhap cac so ngau nhien vao mang */
  20.     do
  21.     {
  22.         printf("nhap so phan tu ngau nhien trong khoang [0,100]= ");
  23.         scanf("%d",&n);
  24.         if((n<0)||(n>100))
  25.             printf("Ban phai nhap n trong khoang [0,100]");
  26.     }
  27.     while((n<0)||(n>100));
  28.    
  29.     for(i=0;i<n;i++)
  30.     {
  31.         tam = rand() % 100;
  32.         b[i]=tam;
  33.     }
  34.  
  35.     /* in 2 mang*/
  36.     printf("Mang cac so do nguoi dung nhap la : ");
  37.     for(j=0;j<m;j++)
  38.         printf("\t%d",a[j]);
  39.    
  40.     printf("\nMang %d so ngau nhien trong khoang [0,100] la : ",n);
  41.     for(i=0;i<n;i++)
  42.         printf("\t%d",b[i]);
  43.  
  44.     /*Gop 2 mang vao thanh 1 mang*/
  45.     k=0;
  46.     for(i=0;i<n;i++)
  47.     {  
  48.         c[k]=b[i];
  49.         k++;
  50.     }
  51.  
  52.     for(j=0;j<m;j++)  // sai ở đây, code cũ là "i < m"
  53.     {
  54.         c[k]=a[j];
  55.         k++;
  56.     }
  57.  
  58.     /* in mang da gop */
  59.     printf("\nmang gom phan tu cua 2 mang tren la : \n");
  60.     for(k=0;k<(m+n);k++)
  61.         printf("\t%d",c[k]);
  62.    
  63.     getch();
  64. }
  Càng yêu mèo thì mèo càng mập. Mèo càng mập ta lại càng yêu.

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn