Chào cả nhà
Mình đang học thực tập cơ sở thầy cho một đề tài cần mọi người giúp đỡ!!!
Đề tài: thiết kế cơ sở dữ liệu quản lý giáo viên và sử dụng giải thuật sắp xếp Heapsort và externalsort (sắp xếp ngoài) để sắp xếp trên 1 trường trong 1 bảng của cơ sở dữ liệu đa tạo

Mình đã thiết kế xong cơ sở dữ liệu. Các giải thuật sắp xếp trên chạy trên file thường thì ngon. Nhưng làm thế nào để chạy trên cơ sở dữ liệu.
Bạn nào biết cách chỉ mình với đang cần gấp :d
Mình sử dụng ngôn ngữ Visual C# để làm
Mong mọi người giúp đỡ Thanks!!!!!!!!!