TuDongHoa24.com cung cấp Incremental Encoder Opto S50 Japan
Liên hệ:

Tel: 08.2220 3781
Fax: 08. 2220 2210
Email: sales@tudonghoa24.com
Địa chỉ: 4 Nguyễn Đình Chiểu, Q1, HCM
website: www.tudonghoa24.com
Yahoo Messenger:
tudonghoa24_1
tudonghoa24_2
tudonghoa24_3
tudonghoa24_4
tudonghoa24_5
tudonghoa24_6
tudonghoa24_7
tudonghoa24_8

--------------------------------------------------------------------
Danh sách Incremental Encoder Opto S50 TuDongHoa24.com đang có hàng sẵnChú ý: chọn loại ngõ ra và số xung/vòng cho từng mã hàng:

Y = 6: A,B,Z, A\,B\,Z\
Y = 3: A,B,Z
XXX: 40, 50, 60, 80, 100, 120, 125, 150, 200, 225, 240, 250, 256, 300, 360, 400, 450, 480, 500, 512, 600, 625, 720, 750, 800, 900, 1000, 1024, 1200, …..5400 P/R

Model S30, trục lồi 4mm, nguồn 5, 8~30VDC:
S30-4-XXX-Y-V-5,30: Ngõ ra Điệp Áp
S30-4-XXX-Y-N-5,30: Ngõ ra NPN
S30-4-XXX-Y-C-5,30: Ngõ ra Totempole
S30-4-XXX-Y-L-5: Ngõ ra Line Driver
S30-4-XXX-Y-T-5,30: Push-pull(HTL output)


Model S40, trục lồi 6mm, nguồn 5, 8~30VDC:
S40-6-XXX-Y-V-5,30: Ngõ ra Điệp Áp
S40-6-XXX-Y-N-5,30: Ngõ ra NPN
S40-6-XXX-Y-C-5,30: Ngõ ra Totempole
S40-6-XXX-Y-L-5: Ngõ ra Line Driver
S40-6-XXX-Y-T-5,30: Push-pull(HTL output)


Model S50, trục lồi 8mm, nguồn 5, 8~30VDC:
S50-8-XXX-Y-V-5,30: Ngõ ra Điệp Áp
S50-8-XXX-Y-N-5,30: Ngõ ra NPN
S50-8-XXX-Y-C-5,30: Ngõ ra Totempole
S50-8-XXX-Y-L-5: Ngõ ra Line Driver
S50-8-XXX-Y-T-5,30: Push-pull(HTL output)

Model S58, trục lồi 10mm, nguồn 5, 8~30VDC:
S58-10-XXX-Y-V-5,30: Ngõ ra Điệp Áp
S58-10-XXX-Y-N-5,30: Ngõ ra NPN
S58-10-XXX-Y-C-5,30: Ngõ ra Totempole
S58-10-XXX-Y-L-5: Ngõ ra Line Driver
S58-10-XXX-Y-T-5,30: Push-pull(HTL output)

Model S68, trục lồi 15mm, nguồn 5, 8~30VDC:
S68-15-XXX-Y-V-5,30: Ngõ ra Điệp Áp
S68-15-XXX-Y-N-5,30: Ngõ ra NPN
S68-15-XXX-Y-C-5,30: Ngõ ra Totempole
S68-15-XXX-Y-L-5: Ngõ ra Line Driver
S68-15-XXX-Y-T-5,30: Push-pull(HTL output)


-----------------------------------------------
Liên hệ:

Tel: 08.2220 3781
Fax: 08. 2220 2210
Email: sales@tudonghoa24.com
Địa chỉ: 4 Nguyễn Đình Chiểu, Q1, HCM
website: www.tudonghoa24.com