Mình đang làm bài tập ứng dụng thực tiễn của radix tree,bạn nào biết thì nêu ra giúp mình nhé