Theo thông tin từ Tổng cục Thống kê, thuê bao điện thoại phát triển mới trong 11 tháng của năm nay đạt 10,4 triệu thuê bao, giảm 10,7% so với cùng kỳ năm 2010. Trong đó, thuê bao cố định qua 11 tháng chỉ “ì ạch” ở mức 45.500, còn thuê bao sim so dep là 10,4 triệu (nếu so với 9,3 triệu thuê bao di động tính đến tháng 10/2011 thì trong tháng 11, cả nước đã tăng thêm 1,1 triệu thuê bao). Như vậy, số thuê bao điện thoại cả nước tính đến cuối tháng 11/2011 ước tính đạt được 131,7 triệu thuê bao, gồm 15,5 triệu thuê bao cố định và 116,2 triệu thuê bao di động.Ảnh: sim so dep


Cũng theo Tổng cục Thống kê, số thuê bao Internet băng rộng trên cả nước tính đến cuối tháng 11/2011 ước tính đã đạt 4,2 triệu thuê bao sim so dep, tăng 16,3% so với cùng thời điểm năm trước. Về số người sử dụng Internet tại thời điểm cuối tháng 11/2011, Tổng cục Thống kê ước tính đạt khoảng 32,3 triệu người, tăng 20,1% so với cùng thời điểm năm trước. Tổng doanh thu thuần bưu chính, viễn thông qua 11 tháng ướctính đạt 147,6 nghìn tỷ đồng, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm 2010.

Bài viết do sim so dep sưu tầm.